Brainpool
Brainpool
Brainpool
0
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Brainpool
Projekat u 250 reči
Cilj projekta je da se napravi veza između studenata i privrede. Naime studenti danas nemaju mogućnosti da steknu praktična znanja i veštine u projektnom menadžmentu, a poseduju veliki potencijal u sebi. Privreda sa druge strane u stalnoj borbi za novi deo tržišnog kolača treba da radi na inovacijama i rešavanju svojih problema. Spajanjem ove dve grupacije mogu se rešiti problemi i jednih i drugih. Projektom organizovao bi se sistem gde bi se formirali studentski timovi sa kojima bi ljudi od iskustva u projektnom menadžmentu radili na njihovoj obuci, a sa druge strane privrednici bi se obratili Brainpool-u sa svojim problemima. Od studenata bili bi formirani timovi koji bi sa svojim mentorima radili na rešavanju problema privrednika i najbolje rešenje koje bi privrednik izabrao bi bilo implementirano u tom preduzeću i finansirano od strane istog za implementaciju. Na ovaj način studneti dobijaju potrebno isksutvo i znanje, privrednici rešenje svojih problema u poslovanju, a najbolji timovi mogućnost i da se zaposle kod privrednika koji su izabrali njihove ideje.
Doprinos projekta široj zajednici
Naša projektna ideja omogućiće mladima da steknu potrebna znanja i veštine kako bi u budućnosti bili uspešni projektni menadžeri, ali takođe i da uspostave kontakte i saradnju sa privrednicima i možda putem ovog projekta dođu i do zaposlenja. Sa druge strane privrednici će uz mala ulaganja doći do inovativnih ideja i rešenja koja će omogućiti da unaprede svoje poslovanje, ali i možda do mladih kadrova koji će kroz dalji rad i angažman u njihovim firmama omogućiti da unaprede svoje poslovanje.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Po našem mišljenu i istraživanjima koje smo sproveli projekat je jedinstven u Srbiji, jer nismo uspeli da pronađemo slične projekte koji su realizovani. Takođe projekat je superste, jer će omogućiti da se uspostavi efikasna saradnja između studenata i privrede, kroz praktični rad i samim tim projekat će doprineti, na neki način, implementaciji sistema dualnog obrazovanja na visokoškolskom nivou, i sam projekat postaće primer dobre prakse. Takođe nadamo se da će projekat biti primećen i da će se u drugim lokalnim sredinama kroz saradnju sa Privrednom komorom Srbije sprovoditi i implementirati.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Ideja je da projekat nastavi da živi i funkcioniše i nakon završetka realizacije u okviru programa Centrifuga i da se broj partnerskih organizacija koje će se priključiti poveća. Takođe ideja je da projekat bude podržan od strane Privredne komore Srbije i implementiran u svim gradovima gde postoje Regionalne privredne komore.
Osnovni cilj projekta
Poboljšanje veština, znanja i sposobnosti mladih ljudi da se bave projektnim menadžmentom i povećamo mogućnosti za njihovo zapošljenje.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
U okviru projekta biće uspostavljena saradnja sa Privrednom komorom na realizaciji ideje, u smislu da se od komore dobije prostor i termini kada će se organizovati radionice i obuke studenata za projektni menadžment. Radionice će podrazumevati obuku za pisanje biznis planova, razvoj projektnih ideja, istraživanje tržišta, ali i razvoj veštine govorništva, prezentacionih veština i marketinških veština. Paralelno sa tim biće promovisana projektna ideja privrednicima kako bi se oni uključili u projekat svojim poslovnim problemima i izazovima koje bi članovi Brainpool-a rešavali i na kraju projektna bila bi organizovana prezentacija rešenja i izvršena selekcija najboljih koje bi bile implementirane.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija