Čuvari nasleđa
Društvo za akademski razvoj
Čuvari nasleđa
0
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Društvo za akademski razvoj
Projekat u 250 reči
Ideja je da se napravi interaktivna mapa kulturne baštine Republike Srbije koja bi putem interneta bila dostupna svima koji žele da se upoznaju sa kulturnim blagom naše zemlje. Od opštine do opštine, od mesta do mesta, od grada do grada, svako bi imao priliku da doprinese stvaranju jedinstvene mape. Unošenjem predloga za novi unos u mapu, kao i propratnog teksta i materijala, posao Čuvarima nasleđa biće značajno olakšan, budući da će na osnovu toga moći da dalje istraže nešto više o datom unosu. Budući da nam je najvažniji cilj projekta verodostojnost mape i svih podataka koji se budu nalazili na njoj, planiramo saradnju sa vodećim stručnjacima iz oblasti kulture – istoričara, arheologa, istoričara umetnosti, istraživača, hroničara i sl. Tim stručnjaka će imati zadatak da svaki unos proveri i odobri. Svi koji budu stvarali mapu imali bi titulu Čuvara nasleđa, jer bi radili na projektu kakav do sada nije viđen na ovim prostorima. Projekat bi se izvodio u nekoliko etapa koje nisu nužno hronološki uslovljene, tj. neke od njih se mogu i simultano odvijati.
Doprinos projekta široj zajednici
Svedoci smo sve većeg zapostavljanja kulturne baštine u našoj zemlji, kao i sve većeg broja slučajeva gde se u svetu uništava kulturno nasleđe čitavih naroda. Radi prodaje na crnom tržištu, pod maskom religioznog fanatizma ili iz nekog trećeg anticivilizacijskog razloga, kulturna baština se širom sveta iz dana u dan uništava i nestaje. Ako pogledamo naše dvorište, videćemo da Srbija već godinama ima druge prioritete koji su joj daleko važniji, ne samo od stvaranja neke nove kulturne baštine, već i od očuvanja one koju već poseduje. Najsvežiji primeri za to su zatrpavanje ranohrišćanske bazilike nedaleko od Niša, preko koje danas prelazi auto-put; potapanje valjevske Gračanice koja se danas nalazi pod vodom akumulacionog jezera za potrebe hidroelektrane; kao i najava da će Atletski savez Srbije dobiti svoj stadion usred Smederevske tvrđave. Pored toga, iskustvo koje smo stekli radeći na kampanji „Kultura na DAR“, gde su „obični ljudi“ imali priliku da nam pokažu kojim sve to kulturnim dobrima Srbija i svi ljudi u njoj mogu da se ponose, govori nam da moramo da se borimo za očuvanje onoga što su nam naši preci ostavili. Želimo da Srbija bude država u kojoj se vodi računa, neguju i čuvaju civilizacijske vrednosti, koja brine o kulturnom nasleđu svih naroda i narodnosti koji su na ovim prostorima boravili i borave. Jedan od načina da to učinimo, jeste stvaranje uslova da svako ima pristup informacijama o tome, zbog čega smo se i odlučili da napravimo Interaktivnu mapu. „Možete zbrisati čitave naraštaje, spaliti njihove domove do temelja i nekako će ipak naći načina da se vrate. Ali ako im uništite istoriju, uništite njihova dostignuća – pa je to kao da nisu ni postojali.“ – Džordž Kluni u filmu „Čuvari nasleđa“. Očekujemo da najveću korist od našeg projekta imaju direktni korisnici, tj. domaći i strani turisti i ljubitelji kulture, kao i turističke organizacije, opštine i gradovi.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Osim informativnog karaktera, Interaktivna mapa kulturne baštine imaće i edukativni karakter. To znači da će svi zainteresovani, a naročito oni najmlađi, moći da saznaju sve zanimljivosti o lokalitetima koji ih zanimaju na jedan prijemčiv način. Potrudićemo se da mapa bude laka za korišćenje svim uzrastima. Ono što naš projekat čini jedinstvenim jeste to što će uživo okupiti nekoliko generacija i ljudi različitih obrazovnih profila u zajedničkom poduhvatu spajanja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti na jedan moderan način - kroz aplikaciju i vebsajt.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Želimo da podstaknemo zajednicu da se upozna sa svojom kulturnom baštinom, kako bi mogla da brine o njoj na najbolji mogući način. Verujemo da ćemo ovakvim projektom uspeti u tome.
Osnovni cilj projekta
Stvaranje interaktivne mape kulturne baštine Republike Srbije.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
I) Prikupljanje informacija i podataka - Članovi tima, odnosno Čuvari nasleđa, prikupljaće važne informacije i podatke o kulturnoj baštini širom Srbije. Do informacija će se dolaziti u saradnji sa institucijama kulture, profesionalcima i entuzijastima koji će unositi predloge za nove stanice na našoj mapi kulturne baštine. Glavna baza biće popunjavana prvo najpoznatijim informacijama i podacima do kojih se najbrže i najlakše može doći, da bi se potom prešlo na temeljno pretraživanje i istraživanje. Osnovni tip podataka koji ćemo prikupljati jeste tekstualni i fotografski materijal. II) Formiranje lokalnih timova (po potrebi) - U skladu sa zadacima iz I etape, biće formirani lokalni timovi koji će imati zadatak da u svojim mestima, opštinama i gradovima prikupljaju informacije i podatke o kulturnoj baštini, praveći tako lokalnu bazu, koja će biti spojena sa glavnom. Cilj ovakve etape jeste omasovljenje projekta i privlačenje mladih, zainteresovanih saradnika koji žele da predstave kulturnu baštinu svog grada, opštine ili mesta. III) Osmišljavanje sajta i aplikacije - Informatičari i web dizajneri će se baviti najviše ovim delom. Želimo da imamo pristupačan sajt i jednostavnu, ali svrsishodnu aplikaciju putem koje će kasnije tokom projekta svi zainteresovani ljudi moći da pomognu, kao i da lako pronađu korisne informacije. I sajt i aplikacija će biti dvojezični (srpski i engleski), sa mogućnošću da se u budućnosti uključe i drugi jezici. IV) Promocija aplikacije - Nakon uspostavljanja početne baze, aplikacija će biti puštena u rad, nakon čega će biti neophodno obavestiti javnost o njenom lansiranju. Težimo ka tome da već u prvim nedeljama pokretanja aplikacije dobijemo barem trocifren broj novih unosa, što znači i veliki posao za Čuvare nasleđa koji će svaki unos proveriti i temeljno istražiti. V) Fundraising - Paralelno sa navedene četiri faze projekta će se odvijati i dodatno prikupljanje sredstava, kroz reklamiranje putem banera, ali i organizaciju događaja sa ciljem da se prikupe sredstva i da se promoviše projekat. Najveći deo sredstava biće opredeljen za III i IV fazu (oko 80%).


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija