Dramimo zajedno
CEPORA - Centar za pozitivan razvoj dece i omladine
Dramimo zajedno
0
Faza programa: Projektna klinika 2017
Naziv tima
CEPORA - Centar za pozitivan razvoj dece i omladine
Projekat u 250 reči
Postojeće je mišljenje da su mladi nezainteresovani, lenji, pasivni, „da traže sve na tacni“, a mladi, osećajući tu etiketu tako se i ponašaju. Mi hoćemo da pokažemo da je drugačije. Da mladi mogu, znaju i smeju. Želimo da napravimo predstavu koja će se bazirati na ličnim pričama mladih kako bi oni koji gledaju predstavu osetili povezanost sa likovima. Predstava bi govorila o izazovima, problemima i dilemama sa kojima se mladi susreću. Igrali bi je mladi i igrala bi se pred mladima. Nakon izvođenja predstave sledio bi interaktivni deo gde bi publika mogla da pita glumce šta god želi, da sazna više o njihovim likovima, da im da savet, predloži rešenje. Kroz interakciju mladi bi postali podrška jedni drugima a da toga nisu ni svesni. Uvideli bi da nisu sami, osnažili bi se, čuli pozitivne primere, pokazali „kako treba“, videli da nije sramota, osetili da mogu. Paralelno sa igranjem predstava vodili bismo i veliku kampanju „Ti si podrška“. Fotografisali bismo i snimali sva izvođenja, a zatim objavljivali na svim društvenim mrežama. Pozivali bismo ljude da daju savet, podele svoju priču, kažu kako su oni prevazilazili prepreke kako bi što više podrške došlo do onih kojima je potrebna. Predstavu bismo igrali u pet beogradskih srednjih škola pred srednjoškolcima. Za kraj projekta igrali bismo predstavu i za širu zajednicu u Domu omladine Beograda. Na nju bismo pozvali sve one ljude koji nisu imali prilike da je pogledaju u srednjim školama, a žarko žele da je vide i kažu šta imaju na tu temu.
Doprinos projekta široj zajednici
Društvo će dobiti aktivne, misleće mlade. Mlade sa samopouzdanjem, osnažene da reaguju. Mladi će čuti za alternativne načine reagovanja. Problemi sa kojima se mladi suočavaju će postati vidljiviji. Iako je fraza „mladi su naša budućnost“ možda izlizana ona je i te kako istinita. Mladi jesu naša budućnost i oni će u jednom trenutku biti donosioci velikih odluka i vođe našeg društva. Tu budućnost odrediće sadašnjost u kojoj žive. U sadašnjem trenutku oni su ti koji će izabrati da reaguju ili da se sklone, uzmu ili odbiju, da se odvaže ili sakriju, da veruju ili odustanu. Oni su ti koji će pomoći ili se rugati, koji će se boriti, motivisati, pružiti podršku, osnažiti nekog, verovaće u nekog i sve to uticaće na njih, neku drugu mladu osobu ili nekog drugog čoveka. Oni će biti onaj kamenčić koji će pokrenuti odron promena.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Naš projekat je Superste jer: Fokus je na osnaživanju mladih. Mladi pričaju o svojim problemima. Mladi prave predstavu o problemima i dilemama sa kojima se susreću. Mladi igraju predstavu pred drugim mladima. Mladi diskutuju sa mladima o mogućim rešenjima, savetima, promenama. Mladi pružaju podršku jedni drugima. Mladi misle. Mladi su aktivni. Mladi su super.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Mogućnosti i maštarije nekako nam se uvek mešaju. Nakon projekta ćemo početi da se bavimo različitim nivoima zagovaranja i formiranja vršnjačkih timova podrške u srednjim školama. Sa mladima ćemo nastaviti da radimo. Kroz različite pristupe, treninge i radionice ćemo ih osnaživati da budu tu za sebe, ali i jedni za druge. Verujemo da će predstava izazvati aktivizam mladih, da će se više negovati pozitivni vršnjački odnosi, da će se popraviti klima u školi, da će doći do smanjenja problema ponašanja u zajednici, da će škola i okolina postati bezbednije okruženje, da će se mladi dalje angažovati oko bavljenja problemima o kojima odrasli samo pričaju.
Osnovni cilj projekta
Unapređivanje veština mladih za reagovanje u problemskim situacijama - želimo da mladi shvate da uvek postoji alternativa, druga opcija kako mogu da reaguju i/ili pruže podršku drugome.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
1. Nabavka materijala – prvo ćemo nabaviti osnovni materijal za rad (hameri, flomasteri..) i osveženje (sok, kafa, čaj, voće). 2. Radionice sa mladima – sa postojećom grupom mladih ćemo kroz razvojni teatar i dramske radionice doći do ličnih priča i tema/problema kojima žele da se bave. Od tih ličnih priča stvaraćemo scene, a zatim i predstavu. 3. Nabavka materijala, opet – kada završimo sa stvaranjem predstave znaćemo šta nam je potrebno od rekvizita, kostima i ostalih potrepština da bi naše izvođenje dobilo profesionalni izgled, pa ćemo opet otići, ovaj put, u veliku kupovinu. 4. Izvođenje predstava – izvešćemo ukupno šest predstava. Pet u srednjim školama, i jednu u Domu omladine Beograda za širu zajednicu. 5. Kampanja „Ti si podrška“ – paralelno sa izvođenjem predstava vodićemo i online kampanju na društvenim mrežama - pisaćemo kakve savete smo dobili, šta su mladi predložili, šta smo naučili i postigli. Snimaćemo videe i fotografisati. 6. Promocija - tokom celog ovog projekta ćemo na sva zvona pričati šta radamo, kako radimo, sa kime radimo i zašto radimo.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija