Heroji uče drugačije
AktivNI pedagozi
Heroji uče drugačije
17
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
AktivNI pedagozi
Projekat u 250 reči
U Srbiji, deca koja imaju teškoća sa čitanjem i pisanjem u školi, imaju veći problem jer ne mogu da saznaju o čemu se zapravo radi. Nastavnici ih smatraju lenjima, drugovi ih ismevaju a stručni saradnici nisu obučeni da prepoznaju da se možda radi o disleksiji. Ukoliko roditelji pokušaju da potraže pomoć na Internetu, nema jasnog odgovora na pitanje: Zašto moje dete loše čita? Mogu naići na gomilu stručnih termina koji koji ne pružaju objašnjenje već ih još više zbune ili zastraše. Identifikovanje disleksije je pozitivna stvar. Omogućava detetu da razume zašto stvari vidi drugačije i da mu do znanja da nije lošije od druge dece. Naša ideja je izrada priručnika koji bi omogućio da se na jednostavan i lako dostupan način dođe do informacija o tome šta je disleksija. Takođe, želimo da povežemo roditelje, decu i nastavnike i omogućimo im da dele i razmenjuju iskustva, kako bismo pomogli ovoj deci da bolje uče. Nameravamo da promovišemo Priručnik u većim gradovima i realizujemo radionice sa pedagozima i nastavnicima.
Doprinos projekta široj zajednici
Svi mi imamo posebne talente i neke oblasti u kojima moramo više da se potrudimo. Prema poslednjim istraživanjima deca sa teškoćama u učenju čine 10% od ukupne populacije učenika. Praksa je pokazala da ovaj broj prelazi 15%, što predstavlja, u proseku, 3 deteta u svakom odeljenju, u svakoj školi. O važnosti naše ciljne grupe govori u prilog da nije lako uočiti decu sa ovim karakteristikama. Ni sama deca nisu svesna da imaju problem. Upravo zato se neretko dešava da ova deca postižu slabiji školski uspeh i bivaju okarakterisana kao loši đaci jer ne mogu da urade pismene zadatke. Ukoliko im nastavnici i škola dobrovoljno izađu u susret i dozvole im da pokažu znanje na način koji je u skladu sa njihovim mogućnostima, oni ipak moraju da polažu prijemni ispit koji je standardizovan i dat u pisanoj formi. Ovakvim pristupom, od te dece se traži da ravnopravno učestvuju a da im nisu dati ravnopravni uslovi. Iz ovih razloga želimo da napravimo priručnik koji će na jednostavan način dati objašnjenja i smernice deci, roditeljima, nastavnicima i objasniti im da neka deca samo bolje rade kontrolne ali da to ne znači da su bolja - već da veštije rade kontrolne.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Primetili smo jednu veoma malu i zatvorenu zajednicu kojom se retko ko bavi. Već smo pronašli partnere koji žele da rade sa nama i da nas u praktičnom smislu podrže. Želimo da omogućimo svima da se na brz i jednostavan način informišu o tome šta su teškoće u učenju, kome da se obrate i kako da ih prevaziđu. Imamo znanja koja bi pomogla i starijim kolegama i mladim profesorima da reorganizuju svoj rad i usklade ga s potrebama ove dece i želimo praktično da delujemo. To će istinski i dugoročno promeniti obrazovni sistem na bolje i učiniti da pojam inkluzije, o kojoj mnogi toliko pričaju, zaista počne da praktično znači nešto i daje rezultate.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Disleksija ne pogađa samo osobu koja je ima. Učitelji i nastavnici zbog nedostatka informacija nisu u mogućnosti da adekvatno reaguju u radu sa ovom decom. Pedagozi nisu obučeni da im pomognu da savladaju sadržaje koji predstavljaju problem i učenicima koji nemaju dodatnih prepreka. Učenicima je teško da razumeju da njihov drug zaista ne razume ono što je upravo pročitao. Roditelji percipiraju obrazovnu sredinu neprijateljskom za njihovo dete. Želimo da svima njima pružimo podršku tako što ćemo učiniti dostupnim informacije koje su im potrebne i na način koji, u našoj zemlji, za sada, ne postoji.
Osnovni cilj projekta
Cilj projekta je dvostruk: 1) da omogući ljudima u široj zajednici da saznaju i razumeju šta je disleksija i zašto je ovoj deci potrebno da uče drugačije i 2) da onima koji se prepoznaju u situacijama iz Priručnika obezbedimo mesto gde će moći da se informišu i potraže podršku.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Sarađivaćemo sa stručnjacima u oblasti disleksije (logopedima, pedagozima, psiholozima, nastavnicima); Prikupićemo znanja koja ćemo koristiti za izradu Priručnika o disleksiji; Izradićemo priručnik u kojem ćemo ilustratracijama i tekstom prikazati šta je disleksija i kako pomoći ovoj deci; Napravićemo Mrežu za disleksiju, u okviru koje ćemo povezati nastavnike sa decom i roditeljima; Promovisaćemo film NVO „Nauči me“ i Priručnik o disleksiji u 4 grada u Srbiji, Pokrenućemo inicijativu za prilagođavanje načina polaganja prijemnog ispita deci sa drugačijim načinom učenja.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Ideodrom - Prezentacija projekta


Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija