Klub medijatora
Klub Medijatori
Klub medijatora
0
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Klub Medijatori
Projekat u 250 reči
Ideja je edukacija školskih parlamentaraca u oblasti vršnjačke medijacije i opremanje kluba medijatora i vršnjačkih edukatora u školi. Želimo da se bavimo edukacijom mladih i stvaranjem uslova za njihovo okupljanje i realizaciju aktivnosti vezanih za proces medijacije. Mladi u našoj zajednici svakodnevno se suočavaju sa problemima koje im donosi loša i nevešta komunikacija, agresija u ophođenju sa drugim ljudima i brojne konfliktne situacije za koje nemaju rešenje. Planiramo da mladi steknu veštinu pravilne komunikacije i pronađu praktična i korisna rešenja za konflikte na koje nailaze u svom svakodnevnom životu na različitim relacijama: sa vršnjacima, nastavnicima, roditeljima… Smatramo da je za nas jako važno da posedujemo znanja i veštine uspešne komunikacije i medijacije kako bismo doprineli boljoj komunikaciji i rešavanju konfliktnih situacija na relaciji učenik-učenik, učenik-nastavnik i učenik-roditelji. Školska sredina predstavlja mesto gde se često javljaju konflikti oko važnih životnih pitanja. Tu provodimo najveći deo dana, ostvarujemo kontake i najviše učimo. Da bi se u školi bavili prevencijom konflikta i nasilja neophodno je da se radi na stvaranju pozitivne i prihvatajuće atmosfere, kao i stvaranju bezbednog okruženja. Neophodno je razvijati veštine komunikacije i primenjivati savremene programe prevencije konflikata. U školi postoji prostor koji je neiskorišćen, a koji bi se adaptacijom mogao pretvoriti u Klub medijatora i vršnjačkih edukatora.
Doprinos projekta široj zajednici
Školska sredina predstavlja mesto gde se često javljaju konflikti oko važnih pitanja. Tu provodimo najveći deo dana, ostvarujemo kontakte i najviše učimo. Zato je neophodno da se u školi bavimo prevencijom konflikta i nasilja i radimo na stvaranju pozitivne atmosfere, kao i stvaranju bezbednog okruženja. Učenici koji prođu obuke iz ovih oblasti postaju svesniji problema koje imaju njihovi vršnjaci ili odrasli, ali i kako da takve stvari prevaziđu. Očekujemo veće razumevanje među vršnjacima kao i sa nastavnicima.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Učenici će imati prostor u školi gde mogu da kreiraju sadržaje po sopstvenoj potrebi i meri. Bavićemo se prevencijom nasilja i medijacijom iz našeg ugla.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Mladi ljudi obučeni da prevazilaze konfliktne situacije, bolje komuniciraju, razumeju potrebe i interesovanja drugih. Učenici svesni da svojim kreativnim idejama mogu menjati okolinu i uslove u kojima rade.
Osnovni cilj projekta
Klub medijatora-opremljen i funkcionalan prostor u školi kojim upravljaju mladi.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
1. Opremanje prostora (postavljanje vrata, krečenje, zavese, stolovi, stolice, radijator, unutrašnja dekoracija...) 2. Vršnjačka medijacija- obuka novih članova ( radionice medijacije).


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija