Kreativna Garaža
Klub za osnaživanje mladih 018 (KOM 018)
Kreativna Garaža
0
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Klub za osnaživanje mladih 018 (KOM 018)
Projekat u 250 reči
Niš je grad sa neverovatnim kulturnim potencijalom, koji je nažalost neiskorišćen. Odsustvo kulturnih manifestacija, nedostatak galerija i kulturnih centara, direktno se odražava na naše društvo, te mladi polako zaboravljaju na značaj kulture u društvu, kao i na samu kulturu našeg grada i države. Imajući ovaj problem u vidu, tim aktivista i vršnjačkih edukatora Kluba za osnaživanje mladih 018 (KOM018) došao je na ideju da mladim umetnicima obezbedi jedan ovakav kutak u kome će se družiti i stvarati zajedno. Kreativna Garaža predstavlja edukativni centar alternativne kulture sa fokusom na vizuelnu umetnost. Svrha ovog prostora jeste da mladim kreativcima pruži mogućnost kreativnog izražavanja, usavršavanja i edukacije kroz radionice filma, fotografije, stripa i slikanja, kao i promociju njihovih radova kroz izložbe, izložbene aukcije i sl. Ono što bi razlikovalo Kreativnu Garažu od ostalih kulturnih centara prvenstveno jeste to što je korišćenje prostora, kao i svih resursa kojima Kreativna Garaža raspolaže, apsolutno besplatno za sve mlade umetnike i posetioce. Mentori Kreativne Garaže će uz pomoć lokalnih umetnika jednom nedeljno organizovati kreativne radionice koje će omogućiti korisnicima, da uz njihovo mentorstvo, razvijaju svoje kreativne i profesionalne veštine, timski duh, kao i angažman u povećanju svesti u svom okruženju o značaju obrazovanja kroz umetnost i kulturu. Prostor Kreativne Garaže raspolagaće svom neophodnom operemom za kreativni rad. Prednost korišćenja ovog prostora imaće kreativci sa idejama koje se tiču problema mladih, potencijalnih predloga za rešavanje istih kroz umetnost, kao i umetnički radovi koji promovišu toleranciju, kulturu i interkulturalnost.
Doprinos projekta široj zajednici
Kreativna Garaža uticala bi na širu zajednicu, pre svega u cilju podizanja svesti o značaju umetnosti i kulture u našoj lokalnoj zajednici, a pored toga bi omogućila mladim kreativcima koji nemaju određene uslove i sredstva za kreativni rad da u jednistvenom prostoru razvijaju svoje sposobnosti i kreativnost, i to besplatno. Ono što želimo da postignemo ovim projektom jeste održavanje i korišćenje kulturnog centra ''Kreativna Garaža'' nadalje (i nakon realizacije samog projekta), da pružimo mladima podršku u usavršavanju njihovih veština kroz kreativne metode (fotografija, grafika...), kao i da promovišemo njihove radove kroz umetničke kolonije i tematske večeri (književnost, muzika, fotografija...).
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Kreativna Garaža nudi jedinstveni prostor gde će mladi kreativci moći da rade na jednom mestu, razmenjuju svoje ideje i iskustva i da se druže u pozitivnoj atmosferi. S obzirom na to da KOM 018 već dugi niz godina sarađuje sa brojnim nevladinim organizacijama iz Srbije i inostranstva, korisnici Kreativne Garaže biće u mogućnosti da svoje radove promovišu na međunarodnom nivou, kao i da sarađuju sa inostranim umetnicima. Umrežavanjem lokalnih umetnika sa umetnicima iz inostranstva, stvorićemo mrežu mladih ljudi koji će sticati nova poznanstva i tako razmenjivati iskustva. Jedinstvenost Kreativne Garaže jeste i u raznolikosti ciljnih grupa koje će međusobno sarađivati i kroz svoj rad učiti o društvenim problemima mladih u svome okruženju, podizati svest ljudi o tim problemima, kao i potencijalnim predlozima za rešavanje istih.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Ono što želimo da postignemo ovim projektom jeste održavanje i korišćenje Kreativne Garaže nadalje (i nakon realizacije samog projekta), da pružimo mladima podršku u usavršavanju kreativnih metoda (fotografija, grafika...), kao i promovisanje njihovih produkata kroz umetničke kolonije i tematske večeri (književnost, muzika, fotografija...),
Osnovni cilj projekta
Svrha postojanja kulturnog centra ''Kreativna Garaža'' pored svih resursa i mogućnosti koje nudi mladim umetnicima jeste unapređenje i održavanje kulture u lokalnoj zajednici, kao i davanje podrške mladim umetnicima da preuzmu inicijativu, te sami utiču na svoju okolinu kroz umetnost.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Aktivnosti predviđene u okviru radionica Kreativne Garaže jesu radionice fotografije, snimanja kratkih filmova, crtanja i slikanja. Za svaku od nabrojenih aktivnosti biće obezbeđena besplatna sredstva za rad, kao i komunikacija sa mentorima iz oblasti za koju se mladi kreativci budu opredili. Takođe, mladi kreativci imaće priliku da svoje radove prezentuju u vidu likovnih izložbi i izložbenih aukcija. Korisnici Kreativne Garaže biće u prilici da svakog meseca, zavisno od kreativne metode za koju se budu opredili, rade na zadatu temu, a na kraju meseca produkti svake od radionica biće povezani u jednu jedinstvenu celinu pred samu manifestaciju te zadate teme. Na početku obrađivanja svake teme korisnici će imati priliku da prisustvuju „okruglom stolu”, gde će podeliti svoja iskustva i ideje, kao i planove za dalji rad. Korisnici Kreativne Garaže moći će da učestvuju i na brojnim lokalnim projektima i konkursima koji se tiču oblasti umetnosti i kulture, ali i na nekim od evropskih projekata i razmena koje organizuje Erasmus+ i EYF. Pored samih radionica i izložbi, origanizovaće se i druge vrste manifestacija poput književnih i muzičkih večeri, a korisnici i posetioci Kreativne Garaže imaće priliku da u toku radnog vremena Garaže donesu ili pozajme neku od knjiga koje bi se nalazile u „književnom kutku”.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija