KUDM Novi Pazar
Kulturno-umetničko društvo mladih Novi Pazar
KUDM Novi Pazar
0
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Kulturno-umetničko društvo mladih Novi Pazar
Projekat u 250 reči
Novi Pazar je oduvek multietnička sredina. Međutim, u poslednjih 15-ak godina gotovo sva kulturno-umetnička delovanja su izrazito jednonacionalna, posebno kada su u pitanju folklori. Među njima nema gotovo nikakve saradnje i sasvim im se razlikuju prostori i ciljevi delovanja. Škola, kao obrazovna institucija, neguje i razvija principe multietičnosti, kvaliteta obrazovanja i usmerava učenike na obrazovna, ali i vannastavna interesovanja, kroz školske sekcije i sl. Upravo je od učenika i bivših učenika škole potekla ideja o formiranju novog KUD-a čija bi baza bile Medicinska škola i Gimnazija, koji bi objedinio oba nacionalno-kulturna nasleđa i samim tim bio otvoren za učenike i studente iz N. Pazara, što automatski znači da se prostor delovanja KUD-a ne može ograničiti na delovanje samo u okviru jedne nacionalne zajednice. Ovim projektom želimo da dođemo do sredstava i znanja za nabavku onog što je u folkloru najskuplje - a to su izvorne nošnje, zatim do obuke u smislu poslovne komunikacije, sponzorstava, izrade projekata i svega onog što Vaš izuzetan program nudi. Proces registracije udruženja je u toku.
Doprinos projekta široj zajednici
Aktivistički duh ovog projekta je okupljanje talentovanih mladih ljudi koji će svoje slobodno vreme koristiti za druženje, fizičku aktivnost i učenje i uvežbavanje folklornih koreografija i na taj način čuvati tradiciju i povezati tradiciju Srba i Bošnjaka, kao i upoznavati tradiciju svog, ali i drugih naroda. Novi Pazar je po starosnoj strukturi jedan od najmlađih gradova Srbije, jedan od najbogatijih gradova Srbije u smislu kulturnog nasleđa obe nacionalne zajednice i oduvek simbol uspešnog suživota. To je najveći potencijal koji ćemo kao KUD iskoristiti u vaspitavanju mladih naraštaja. Doprinos široj zajednici ogleda se i u tome da se mladima pruži mogućnost da svoje slobodno vreme koriste na edukativan, zdrav i zabavan način u okviru institucije koja želi da ujedini i objedini učenike novopazarskih obrazovnih institucija, bez obzira na versko, nacionalno i drugo opredeljenje. Osim pripremanja za nastupe na lokalnom nivou, postoje takmičenja u celoj Srbiji, susednim državama, ali i u svim zemljama sveta. Putovanja radi učešća na takvim festivalima su jedinstvena i na najbolji način šire vidike mladim ljudima - prvo o sebi, a zatim i o drugim kulturama i narodima, ljudskim dostignućima. Očekujemo da ćemo promeniti zatvorenost sistema kulturno-umetničkih udruženja, ali i ostalih institucija po pitanju isključivosti od kulturnog nasleđa onog drugog, zatim očekujemo da ćemo unaprediti angažovanje mladih u vannastavnim aktivnostima ovoga tipa, kao i da ćemo sam nivo kulturno-umetničkih društava pospešiti na lokalnom novou. Rešiće se oskudan izbor KUD-ova na nivou lokalne zajednice jer je puno onih koji vole da igraju, ali nemaju gde, a očekujemo da će naše osnivanje pokrenuti i mnoge druge da osnuju slična društva.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Naš projekat je jedinstven jer okuplja mlade da zajedno čuvaju tekovine svog kulturnog nasleđa, ali i zajedničkog kulturnog nasleđa i suživota Srba i Bošnjaka na ovim prostorima; naš projekat je jedinstven jer aktivistički duh mladih usmerava na konkretno delovanje i ulaganje u svojoj kulturnoj zajednici; naš projekat je jedinstven jer nije kratkoročan - sadašnji igrači će tokom godina i sami postati koreografi, KUD će postojati dugi niz godina i trajaće jer uvek pristižu nove generacije igrača; naš projekat je jedinstven jer je samoodrživ - nabavkom nošnje i primanjem novih članova, članarinom i donacijama i investicijama obezbeđivaće egzistenciju; naš projekat je jedinstven jer spaja učenje, fizičku aktivnost i druženje; naš projekat je jedinstven jer promoviše ulaganje u kulturu koja je u našoj zajednici, ali i svuda, bitno zapostavljena.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Želimo da projekat zaživi i da nastavi da traje još dugi niz godina jer je N. Pazar oduvek grad mladih ljudi. Želimo da se shvatanja o zatvorenosti kulturnih tradicija promene i postanu otvorene za međusobnu saradnju i nadograđivanje. Želimo da mladi Novog Pazara žele da svoje vreme troše igrajući, vežbajući i družeći se, putujući, takmičeći se i predstavljajući svoj KUD i svoj grad na najbolji način. Želimo da naš grad dobije još puno sličnih udruženja, i da jednog dana stvori kvalitetan festival folklora u zemlji. Želimo da jednog dana budemo prvi na Smotrama folklora i ime u svetu kulture.
Osnovni cilj projekta
Formiranje kvalitetnog multinacionalnog kulturno-umetničkog društva mladih u Novom Pazaru, koji će svojim zajedništvom, entuzijazmom i kvalitetom postati primer ostalim mladim ljudima na ovim prostorima i uticati na kulturno-umetnička dešavanja i situaciju na lokalnom nivou.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
1. U toku je registracija kulturno-umetničkog udruženja kao grupe građana, pod nazivom UGKUDM Novi Pazar. 2. Obuka za poslovno delovanje u okviru Superste programa. 3. Održavanje proba u salama Medicinske škole i Gimnazije i pripremanje novih koreografija. Plan nam je da prva zvanična koreografija KUD-a bude Splet igara novopazarskog kraja koji bi po prvi put oba kulturna nasleđa spojio u jednu koreografiju. Koreografija bi se, kao što je praksa i ostalim društvima, označila autorskim pravima i bila bi simbol našeg društva. 4. Prijavljivanje KUD-a na takmičenja i festivale na nivou države i van nje. 5. Saradnja sa drugim kulturno-umetničkim udruženjima radi koreografija i poziva na takmičenja i festivale (KUD Golija, Golija; KUD Vrelo Ibra, Rožaje, KUD Yeni Yol, Skoplje, ali i svim ostalim koji budu otvoreni za saradnju. 6. Reklamiranje stranice na Fejsbuku i Tviter naloga - saradnja sa institucijama kulture (Kulturni centar Novi Pazar, Gradska biblioteka Dositej Obradović, koordinatorima Fsm-a u ostalim novopazarskim osnovnim i srednjim školama) i lokalnih medija - priprema za predstojeću audiciju za prijem novih članova i za glasanje zajednice. 7. Saradnja sa firmama koje se bave uvozom i proizvodnjom materijala, kao i sa firmama za šivenje nošnje. 8. Saradnja sa muzejom Ras u Novom Pazaru radi obuke o autentičnosti različitih vrsta nošnji novopazarskog kraja. 9. Prijem novih članova. 10. Organizovanje proba različitih starosnih kategorija. 11. Pripremanje samostalnih godišnjih koncerata.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija