Kulturno-zanatski centar Kvartum
Kvartum
Kulturno-zanatski centar Kvartum
632
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Kvartum
Projekat u 250 reči
S obzirom na to da smo se na radionicama proteklih godinu i po dana dobro provodili i mi i polaznici, rešili smo da se prijavimo na Superste konkurs ne bi li došli do sredstava za održavanje većeg broja besplatnih radionica kroz koje bi prošlo još više ljudi. U proteklim mesecima obezbedili smo besplatan prostor u centru grada gde želimo da držimo naše radionice, napravimo prodajnu izložbu rukotvorina i prostor gde će moći da se organizuju susreti i razne demostracije i predavanja. Potrebna su nam sredstva kako bi sredili prostor i kupili repromaterijal za radionice za narednih 6 meseci. Konkretnije: 9 radionica mesečno kroz koje očekujemo da će prolaziti 100-150 ljudi - ukupno preko 500 ljudi za 6 meseci. Očekivanja baziramo na dosadašnjem iskustvu koje smo stekli kroz saradnju sa Domom kulture Studentski grad sa kojima smo ušli u drugu godinu saradnje. Pored postojeće tri radionice koje već imamo osmišljene, u planu je uvodjenje i nekoliko novih.
Doprinos projekta široj zajednici
Naša ideja doprinosi široj zajednici tako što većem broju sugrađana pruža šansu da izađu iz svoje ljušture i da se kreativno izraze. Želimo da ohrabrimo i osnažimo ljude zainteresovane za stvaralaštvo da počnu da stvaraju i tim činom poboljšaju kvalitet sopstvenog života. Samim tim dobar osećaj i za njih i za nas je zagarantovan, kao i osmeh na licu. Sve ovo smo nebrojeno puta proverili u praksi i rezltat je uvek bio isti - radost. Podršku pružamo tako što im pružamo prostor, potrebna sredstva i materijal, kao i pomoć pri radu. U budućnosti Kvartum vidimo kao Kulturno-zanatski centar - prostor za razmenu znanja i veština, kako iz umetnosti i zanata, tako i iz preduzetništva u kreativnim industrijama.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
S obzirom na to da je kroz istoriju već prepoznata delotvornost umetničkog stvaralaštva i mnogi umetnici su držali kreativne radionice u zatvorima, duševnim bolnicama i sirotištima (poput: Klavdij Sluban, Kartije Breson, Goran Stojčetović...), shvatili smo da upražnjavanje kreativnog stvaralaštva blagotvorno deluje na ljude svih profila. Mi smo se u radu prvenstveno fokusirali na starije adolescente i studente, grupu koja je vrlo često žrtva masovnih medija - u okruženju igrica, serija i reklama oni postaju samo pasivni potrošači. Takođe, uobičajeno je da se prikazuju u lošem svetlu kao lenji i nezainteresovani. Nasuprot ovome, mi verujemo da se u njima krije mnogo kreativnog potencijala koji im treba pomoći da iskažu i kroz radionice težimo da im otkrijemo radost u stvaralaštvu.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Nakon realizacije ovog projekta smatramo da ćemo postati prepoznati kao mesto gde ljudi mogu da dođu i umesto pasivnih posmatrača i konzumera, postanu aktivni učesnici u svom životu, kroz rad i zabavu. Takođe, prvih 500 polaznika Kulturno-zanatskig centra će doći u kontakt sa članovima svojih porodica i sa prijateljima. Nekima od njih će pokazati šta su napravili, što će možda i ove pokrenuti da se kreativno izraze. Mi svakako nastavljamo da držimo radionice i nadamo se da ćemo uspeti da pokrenemo kreativnu lavinu. Takođe, u toku su i pregovori sa Dnevnom bolnicom za adolescente koja se nalazi u sklopu Instituta za mentalno zdravlje gde planiramo da držimo radionice.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj koji želimo da ostvarimo ovim projektom je da pomognemo onima koji osećaju potrebu da se kreativno izraze, a nemaju hrabrosti ili uslova. Pošto im se ukaže pomoć i izraze se očigledno im se popravlja raspoloženje. Kreativno izražavanje je nasušna ljudska potreba jednako kao vazduh, voda i hrana. Kreativnost je lek za dušu.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Prvo planiramo da uredimo i osposobimo prostor koji imamo na raspolaganju kako bi najbolje služio kao Kulturno-zanatski centar. Ovo podrazumeva kupovinu alata, mašinerije i potrošnog materijala koji nam nedostaju. Nakon ovog koraka, planiramo da organizujemo u roku od 6 meseci 50 radionica kroz koje će proći 500 sugrađana. To će rezultovati sa više novih osmeha i 1500 sati dobrog radnog raspoloženja. Takođe planiramo da snimimo i jedan kratki dokumentarini film u kome će polaznici sami ispričati zašto su tu.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Ideodrom - Prezentacija projekta


Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija