Nebo je granica
Zoran Tomić
Nebo je granica
420
Faza programa: Pobednici Kluba Superste
Naziv projekta
Nebo je granica
Kategorija projekta
Obrazovanje
Opis projekta
U Kruševcu je neformalna grupa “Astronomsko udruženje “Eureka““ već 6 godina uspešno promovisala astronomiju i pokazala da je astronomija među kruševljanima postala veoma zastupljena. Nažalost iako je astronomija broj jedan hobi u svetu ipak je i skup hobi, što ga čini nedostupnim mnogim ljubiteljima. Zbog toga ovim projektom putem nabavke potrebne montaže i kamere povećaće se kapaciteti udruženja “Eureka“ koje će nastaviti dalje uspešno da promoviše astronomiju gde će se projektom akcenat staviti na ruralno područje Kruševca. Sa novom opremom biće organizovane posmatračke aktivnosti kojima će se promovisati astronomija i pokrenuti konkurs za mlade ambasadore astronomije koji će nakon obuke koristiti opremu za organizaciju aktivnosti u svojim lokalnim sredinama, ali i uz buduću saradnju sa Turističkom organizacijom grada Kruševca u budućnosti kreirati događaje koji će biti komercijalnog sadržaja u svrhu obrazovnog turizma i biti osnova za izgradnju gradske astronomske opservatorije.
Ciljna grupa projekta
Primarna ciljna grupa su mladi iz Kruševca i ruralnog područja na teritoriji opštine Kruševac uzrasta od 14 do 30 godina. Planirano je da se obiđe minimum 25 mesnih zajednica u okolini Kruševca gde se očekuje minimum po 20 učesnika aktivnosti. Takođe planira se otvaranje konkursa za mlade ambasadore astronomije kojim će biti izabrano minimum 25 ambasadora koji će proći obuke iz posmatračke astronomije i osnova astronomije. Aktivnostima projekta moćiće da prisustvuju svi ljubitelji astronomije iz Kruševca i očekuje se da će preko 1000 mladih biti na astronomskih posmatranjima i predavanjima.
Cilj projekta
Osnovni cilj projekta je podizanje kapaciteta astronomskog udruženja “Eureka“ za nastavak uspešne promocije astronomije. Sa dosadašnjom opremom udruženje je uspešno radilo, ali uz kupovinu kompjuterizovane montaže i CCD kamere stvoriće se uslovi da se realizuju nove aktivnosti (škola astrofotografije, online astronomska posmatranja, istraživanja) kao i promocija astronomije van grada. Takođe cilje je podizanje i ljudskih kapaciteta udruženja gde će se putem otvaranja konkursa za mlade ambasadore astronomije stvoriti mlad tim ljudi koji će nakon obuke i putem primene nove opreme uspešno nastaviti da realizuju aktivnosti promocije astronomije. Sve napred navedeno omogućiće da u bliskoj budućnosti izgradnju gradske astronomske opservatorije.
Uticaj na zajednicu nakon realizacije
Nakon realizacije projekte biće stvoreni uslovi da se astronomijom bavi još veći broj ljubitelja, kako iz grada tako i sa ruralnog područja. Mladi ambasadori proćiće obuku kojom će steći osnovna znanja za korišćenje opreme i uspešnu promociju astronomije. Projektom stvoriće se uslovi da se krene u realizaciju izgradnje astronomske opservatorije u Kruševcu u čijem sastavu će biti oprema nabavljena ovim projektom, dok će kroz saradnju sa Turističkom organizacijom grada Kruševca biti kreirani komercijlani programi kao sastavni deo turističke ponude grada, gde će mladi ambasadori astronomije biti aktivno uključeni (poput posmatranja sa opservatorije, astronomskih kampova na Jastrepcu i u selima u okolini Kruševca). Takođe zahvaljujući internetu i opremi započeće se i program “astronomije iz fotelje“ gde će se za publiku putem interneta direktno prenositi astronomske pojave i nebeska tela, što će omogućiti da se sa promocijom sa lokalnog nivoa pređe na globalni nivo.
Aktivnosti
1. Nabavka NEQ5 kompjuterizovane montaže i CCD kamere koje će podići kapacitete udruženja “Eureka“ i podići kvalitet aktivnosti koje udruženje realizuje na polju promocije astronomije. 2. Biće organizovane posmatračke večeri u minimum 25 mesnih zajednica tokom kojih će za meštane biti organizovano posmatranje objekata kroz teleskop uz kratka predavanja o noćnom nebu 3. Biće organizovana predavanja gostujućih predavača iz astronomskih društava “Alfa“ iz Niša, “Ruđer Bošković“ iz Beograda i Društva astronoma Srbije za ljubitelje astronomije u gradu. 4. Biće otvoren konkurs za prijem mladih ambasadora astronomije koji će proći obuku iz osnova astronomije i posmatračke astronomije.