Dokumentarni film „(Ne)zaposleni“
(Ne)zaposleni
Dokumentarni film „(Ne)zaposleni“
0
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
(Ne)zaposleni
Projekat u 250 reči
Ovim projektom želeli bismo da prikažemo stvarne živote nekoliko osoba koje pokušavaju da dođu do posla na razne načine. Ovaj problem nalazimo u svim delovima društva, a čini se da je posebno izražen na jugu Srbije. Načini za dolaženje do posla su ograničeni na nekoliko opcija koje bismo u ovom dokumentarnom filmu pokrili. Želeli bismo da imamo jednog stranačkog aktivistu, jednu inertnu osobu, jednog preduzetnika/cu, jednu osobu koja se prekvalifikuje i jednog koji se sprema da ode iz zemlje. Svi oni se na različite načine bore sa nezaposlenošću i smatraju da je baš njihov način najispravniji. Film bi se bavio njihovim motivima i ključnim faktorima za odabir njihovog puta uz osvrt na ulogu ili nedostatak uloge Nacionalne službe za zapošljavanje i relevantnih lokalnih i republičkih institucija u tom procesu. Ispričaćemo njihove lične priče. Dobro je poznato da je nivo nezaposlenosti visok kako na jugu Srbije, tako i u celoj zemlji, a naročito u kategoriji mladih do 35 godina. Poruka i glavni cilj filma je da motiviše mlade na akciju i proaktivan pristup pronalaženju posla. Videćemo koliko je svaki od ovih načina efikasan ili neefikasan i da li uopšte postoji jedan ispravan put. Nadamo se da ćemo ovim filmom razbiti predrasude koje postoje u društvu a vezane su za potragu za poslom. Smatramo da projekat ima veliki društveni značaj jer prepoznaje problem koji je duboko ukorenjen kako u našoj zemlji, tako i u zemljama regiona. Paradoksalno, o njemu se jako malo priča u javnosti. Cilj nam je da to promenimo.
Doprinos projekta široj zajednici
Naš projekat ima za cilj da pokrene zajednicu na razmišljanje i mlade na proaktivnost. Potraga za poslom je tema na koju se razmišlja na ustaljene načine, pa mnogi i ne vide sve mogućnosti koje su pred njima. Video priča omogućava mladima da se poistovete sa akterima, pokrenu na razmiljanje ali i na aktivnost.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Smatramo da se na ovu temu ne priča dovoljno u javnosti. Kroz priče ovih pet individua u prvom licu o problemu ćemo govoriti na najdirektniji mogući način. Superste podrška bi značila predstavljanje problema širokom auditorijumu, a jako nam je bitno da ova tema bude što više prisutna u javnom govoru. Ne postoji sličan rad na ovu temu. Ono što nas čini Superste projektom je mogućnost da nastupom na raznim festivalima dobijemo regionalni i međunarodni značaj bavljenja ovim problemom i njegovim rešenjem.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Ovim dokumentarcem želimo da razbijemo predrasude koje u društvu postoje a vezane su za temu dolaska do posla. Smatramo da je potrebno da se ova tema češće pominje u javnosti i da se na svim nivoima otvorenije priča o njoj.
Osnovni cilj projekta
Mini dokumentarac „(Ne)zaposleni“ trebalo bi da motiviše mlade u pronalaženju alternativnih načina dolaska do posla i da prikaže kako je taj put moguć. Da nije presudno učlaniti se u neku političku organizaciju, nego da je moguće proizvoditi dodatnu vrednost u svojoj zajednici ili negde drugde. Takodje film bi trebalo da u javnom govoru relativizuje ulogu postojanja Nacionalne službe za zapošljavanje za koju nam se čini da u današnje vreme nema mnogo uticaja na pronalaženje posla. „(Ne)zaposleni“ treba da edukuje mlade da je aktivan pristup pronalaženju posla jedino rešenje i treba da ih pokrene na akciju.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
-Unapređivanje ideje na osnovu razgovora sa mentorima -Pokretanje zajednice na društvenim mrežama -Nalaženje protagonista filma -Izrada trejlera za film -Promocija trejlera i širenje zajednice na društvenim mrežama -Izrada scenarija za film -Izrada knjige snimanja -Snimanje -Montiranje -Generalna proba -Premijerna projekcija


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija