NSsportistkinje
Centar za afirmaciju žena u sportu
NSsportistkinje
398
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Centar za afirmaciju žena u sportu
Projekat u 250 reči
Naš projekat se sastoji od kreiranja sajta pod nazivom „NS sportistkinje“ koji obuhvata: 1. priče o heroinama novosadskog sporta, mladim nadama kao i o sportistkinjama koje ruše stereotipe baveći se disciplinama u kojima dominiraju muškarci. 2. „album” o sportistkinjama koje su obeležile novosadski sport 3. adresar svih sportskih klubova/timova u kojima devojčice mogu da treniraju Putem ovog sajta će biti moguće vrlo lako, brzo i na jednom mestu, pronaći - inspiraciju i motivaciju za bavljenje sportom, ženske sportske uzore među bivšim i sadašnjim novosadskim vrhunskim sportistkinjama i sve mogućnosti za bavljenje sportom za devojčice u Novom Sadu. Sve to na moderan i zanimljiv način.
Doprinos projekta široj zajednici
Devojčice u Srbiji se manje bave sportom i manje su fizičke aktivne nego dečaci, što pokazuju sva skorija istraživanja i strategije (npr. Strategija razvoja školskog sporta AP Vojvodine 2013-2017.) Naime, na uzorku novosadskih učenika 5. i 7. razreda osnovne škole, dobijeni su rezultati koji pokazuju da se 63% učenika bavi organizovano sportom, pri čemu se dečaci u značajno većem procentu bave sportom u sportskim klubovima u poređenju sa devojčicama (71% prema 54%). Najviše dečaka se bavi fudbalom, sledi košarka, pa odbojka (sportske igre). Kod devojčica, upadljivo najveće interesovanje postoji za odbojku (skoro svaka druga devojčica koja se bavi sportom, bavi se odbojkom), slede ples i plivanje. Analiza sportova kojima se bave ispitanici, pokazuje da postoje rodno specifične preferencije kad je reč o izboru sporta u osnovnoj školi. Takođe, dečaci se bave širom lepezom sportova nego devojčice. Dečaci pozitivnije vrednuju svoje sportske kompetencije, više vole da se takmiče i porede sa drugima u sportu i više vole intenzivnije fizičke aktivnosti (Đorđić i Krneta, 2007.) Pogrešno bi bilo pretpostaviti da devojčice nisu zainteresovane za fizičku aktivnost i sport. Ono što utiče na njihovu aktivnost su sa jedne strane rodni stereotipi/obrasci, a sa druge, nedostatak finansiranja sporta za žene (svih uzrasta), neodgovarajući uslovi za bavljenje sportom (sportski objekti, termini...), neinformisanost o mogućnostima treniranja, nepodsticajno okruženje, nedostatak slobodnog vremena (zbog podele uloga u porodičnom kontekstu) i sl... Sa ženama u sportu češće rade treneri/ce koji nisu u dovoljnoj meri rodno senzibilisani, a i ponuda aktivnosti i sportova je vrlo ograničena. Rezultati ženskih klubova, timova i sportistkinja zauzimaju manje medijskog prostora u odnosu na muške klubove i sportiste, a sportistkinje su često stereotipno prikazane - umesto rezultata u prvi plan se stavlja fizički izgled sportistkinje. Nedovoljna je vidljivost sportistkinja (svih uzrasta) u medijima. Evidentan je nedostatak ženskih sportskih uzora. Učestala je pojava da devojčice ne rade fizičko, već posmatraju dečake kako igraju fudbal, košarku, odbojku i slično. Istraživanja koja se bave sportom, rodom i razvojem ukazuju da sport može doprineti devojčicama i devojkama na sledeći načine: - Unaprediti njihovo zdravlje i opšte psihofizičko stanje - Ojačati njihovo samopouzdanje - Olakšati uključivanje i integraciju u društvo - Dekonstruisati rodne obrasce - Pružiti mogućnosti za razvijanje liderskih veština i motiva postignuća. Upravo iz ovih razloga je važno raditi na tome da se što veći broj devojčica bavi sportom i vežba. Jedan od najboljih načina putem kog se devojčice mogu motivisati da se više bave fizičkom aktivnošću i sportom je izgradnja ženskih sportskih uzora. Sportske i životne priče sportistkinja mogu inspirisati devojčice, a takođe ih i informisati i obrazovati - o određenom sportu, važnosti bavljenja sportom, važnosti vežbanja, liderstvu, radu na sebi, o istoriji ženskog sporta, rodnoj ravnopravnosti… Dakle, ovaj projekat će uticati na: - informisanost/edukovanost o određenom sportu, važnosti bavljenja sportom, važnosti vežbanja, liderstvu, radu na sebi, o istoriji lokalnog sporta iz ženskog ugla, rodnoj ravnopravnosti... - stvaranje ženskih sportskih uzora - povećanje vidljivosti sportistkinja i ženskih sportskih klubova/timova - povećanje vidljivosti sportova kojima se žene bave i širenje te lepeze - razbijanje rodnih stereotipa u sportu.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Ovaj projekat je jedinstven po tome što bi bio prva online “baza“ ženskih sportskih klubova/timova i vrhunskih sportistkinja na lokalnom nivou, koja ujedno informiše i edukuje širu društvenu zajednicu, utiče na razbijanje rodnih stereotipa i predstavlja ženske sportske uzore. On takođe može predstavljati model za ovakav sajt i na nivou čitave Srbije.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Naš projekat može da utiče na zajednicu na taj način što će povećati fizičku aktivnost devojčica, što direktno utiče na zdravlje, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, kao i osnaživanje i razvijanje liderstva. Sa druge strane, doprinosi većoj vidljivosti žena u sportu i razbijanju stereotipa, čime utiče i na ostvarivanje rodne ravnopravnosti u ovoj oblasti. Takođe može uticati i na povećanje broja sportskih timova/klubova, a nadamo se da će projekat uticati na to da se bar u jednom od četiri naredna Lokalna akciona plana Grada Novog Sada - za razvoj sporta, rodnu ravnopravnost, za mlade i decu – nađu i mere koje će uticati na uključivanje većeg broja devojčica u sport i povećanje njihove fizičke aktivnosti.
Osnovni cilj projekta
Povećanje broja devojčica koje se bave sportom i fizički vežbaju u Novom Sadu.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
- Kreiranje vizuala - Dizajniranje sajta (plus domen i hosting) - Prikupljanje podataka o sportskim timovima/klubovima - Kreiranje “albuma“ tj. predstavljanja istaknutih sportistkinja (kratka sportska biografija) - Izrada priča o mladim nadama i/ili sportistkinjama koje se bave „muškim“ sportovima - Štampanje i podela promotivnog materijala/online promocija sajta


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Ideodrom - Prezentacija projekta


Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija