Obračun kod kružnog toka
Kulturni centar “Begeč“
Obračun kod kružnog toka
0
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Kulturni centar “Begeč“
Projekat u 250 reči
Uređenje dvorišta KC, izrada letnje pozornice, bine, pokretnog mobilijara (klupa, stolova), formiranje letnjeg bioskopa. Kroz kreativne radionice okupiti mlade koji će izrađivati potreban mobilijar od reciklažnog materijala. Na kraju, organizovaće se bioskop na otvorenom. Pozornica se koristiiti za svirke i nastupe amaterskih sekcija KC i gostiju. Na ovaj način, zajednica dobija potpuno nov prostor i potpurno novi kulturni sadržaj. Kulturni cenatar kroz ovaj projekat odgovara na potrebe mladih i drugih stanovnika Begeča da se kultura izmesti iz zatvorenih gradskih jezgara. Seoska sredina je siromašna kulturnom ponudom a aktivno učešće u izvođačkoj umetnosti je adekvatan odgovor na pasivan konzumirajući koncept kulture. Mladi najviše vremena provode napolju, naročito leti. KC na ovaj način podstiče sve građane da koristeći spoljni prostor, uređujući ga po svojoj meri. Projekat će pružiti mogućnost novih sadržaja i sticanje novih znanja svim učesnicima. Događaji na otvorenom privlače različite starosne grupe, različite profile građana, tako da se razvija poseban oblik povezanosti i bliskosti.
Doprinos projekta široj zajednici
Život u selu, pored brojnih teškoća sa kojima se mladi susreću, pre svega je obeležen nedostatkom mogućnosti da se kvalitetno provede slobodno vreme. Takođe, postoji i problem “unošenja“ kulture u živote ljudi. Kada ljudi moraju da učine napor, udju u prostor namenjen kulturi, to je aktivnost na koju nisu navikli. Kulturni sadržaji u dvorištu, u susretu, na otvorenom, kada je čitavo selo prisutno, kada se izmešaju generacije doprinosi osećaju zajedništva, pripadnosti i aktivizma. Ova ideja je izvorna ideja mladih koji se pitaju šta ćemo preko leta? Kad bismo imali tu glupe, tu gde nam je internet dostupan.. Na ove zahteve odgovara projekat Obračun kod kružnog toka. I onaj ko samo leti šeta i onaj ko samo sedi pred kućom, biće isprovociran da vidi šta se tu na otvorenom dešava. Naročito kada se više dana, veći broj mladih bude angažovao na uređenju dvorišta. Ključna promena je prihvatanje odgovornosti za promene koje izlaze u susret korisnicima kulture. Očekujemo da će se više ljudi angažovati u korišćenju prostora i resursa KC.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Mi smo samo “oslušnuli“ potrebe mladih. Kao u reklami, mi smo samo “upakovali“ ono što nam je više puta rečeno. Treba da budemo napolju. Možemo puštati filmove! Ovo nije projekat samo tima koji je nosilac projektnih aktivnosti, ovo je težnja mladih Begeča. Po tome smo jedinstveni. Promena koju učinimo, redefinisaće prostor KC, što će vremenom proizvesti i druge dobrobiti.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Želimo da Begeč bude na Vašoj mapi izbora, naime, sada nismo mogli da izaberemo Begeč kao mesto održavanja projekta, najbliži je bio Futog, a to se mora promeniti, svako selo treba da ima iste mogućnosti za svoje žitelje. Želimo da KC svojim radom pruži mogućnost pre svega mladima Begeča da se menja pozicija korisnik/konzument/proizvođač kulture. Želimo da se što više mladih ljudi kreativno izrazi u prostoru KC i da ga koristi i oseća kao svoj Dom. Želimo da pružimo različite sadžaje i da pokažemo da se kultura ne dešava i nije vezana za uže gradsko jezgro.
Osnovni cilj projekta
Veći broj publike na kulturnim manifestacijama. Veći broj izvođača na javnim nastupima. Različitost kulturne ponude. Povezivanje sa turističkom ponudom sela, jer je u ovako opremljenom prostoru moguće održavanje različitih javnih sadržaja, izložbi, festivala hrane i sl.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Aktivnosti: 1. forimiranje Tima, izrada idejnog plana, dogovor oko apliciranja za projekat 2. stručna analiza postojećeg stanja i izrada plana rada (Dragana, Tijana, Mile) 3. izrada nacrta prostornog uređenja dvorišta sa spiskom potrebnog materijala (Dragana) 4. obaveštavanje javnosti (svi članovi) 5. nabavka materijala (Mile i Voja) 6. organizacija izrade mobilijara (Tijana, LJubica, Mile) 7. postavljanje bine i pratećih objekata u prostoru (svi članovi) 8. kupovina projektora i potrebne instalacije (Voja, Milica, Mile) 9. organizovanje projekcije (svi članovi tima) 10. izrada finansijskog i izveštaja o radu (Milica, Tijana, LJubica)


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija