Pravna klinika u Vašem gradu
Pravna klinika
Pravna klinika u Vašem gradu
0
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Pravna klinika
Projekat u 250 reči
U Šidu se u srednjim i onovnim školama veoma malo/gotovo nimalo govori o ljudskim pravima. Zbog toga će rad na projektu podrazumevati obilazak srednjih i osnovnih škola gde će se učenicima i učenicama govoriti o ljudskim pravima (šta su to osnovna ljudska prava i slobode, kako da prepoznamo kršenje tih prava i kome se u tom slučaju obratiti). Na ovaj način će se povećati svest kod omladine o tome u kojim granicama njihovo ponašanje može da se kreće, a takođe će da se smanji vršnjačko nasilje. Pored toga, o projektu će da se govori i na lokalnom radiju i televiziji. Održaće se tribina na koju će biti pozvani svi građani Šida i gde će takođe biti reči o kršenju ljudskih prava i sloboda, ali i o nasilju nad ženama. Ostaviće se kontakt osobe koja će biti zadužena da pruža besplatnu pravnu pomoć kako učenicima, tako i svim građanima i građankama Šida koji smatraju da su im ljudska prava i slobode ugroženi.
Doprinos projekta široj zajednici
U Šidu se o ljudskim pravima veoma slabo govori. Izraženo je vršnjačko nasilje. U Šidu su trenutno smešteni i migranti i veoma često se govori o tome da postoji kršenje prava kako meštana, tako i migranata. Pored toga, u Šidu je izražen problem nasilja nad ženama. Žene ne znaju kome mogu da se obrate u slučaju nasilja, a često ne mogu ni da prepoznaju nasilje. Edukacijama i tribinom če se znatno smanjiti nasilje, shvatiti tema ljudskih prava i smanjiće se tenzije koje postoje sa migrantima. Pravna klinika će najviše doprineti građanima koji ne znaju kome mogu da se obrate kada shvate da su im ugrožena prava, jer upravo zbog te neobaveštenosti građani odlučuju da trpe nasilje i da ne preduzimaju ništa radi zaštite svojih prava.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Neformalno obrazovanje u maloj sredini kao što je Šid. Pružanje besplatne pravne pomoći. Doprinos zajednici tako što ćemo edukacijom i obrazovanjem ljude učiniti boljima, jer-bolji ljudi=bolja zajednica.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Manje kršenje ljudskih prava i sloboda, manje nasilja, veće razumevanje, veća jednakost i uspostavljanje pravne i slobodne zajednice.
Osnovni cilj projekta
Ravnopravnost.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
edukacije u srednjim i osnovnim školama; organizovanje tribine; medijsko pojavljivanje; podela marketing materijala; otvaranje Pravne klinike u kojoj će tokom trajanja projekta jedan pravnik da bude angažovan samo sa radom sa građanima i građankama, da vrši razgovore sa njima i da im pruža besplatnu pravnu pomoć.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija