Reči boje ljubav(i)
Reči boje ljubav(i)
Reči boje ljubav(i)
0
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Reči boje ljubav(i)
Projekat u 250 reči
Projekat “Reči boje ljubav(i)“ čine izložba ljubavnih pisama velikana iz sveta kulture i umetnosti, kao i kampanja putem koje ostvarujemo interakciju sa posetiocima izložbe. Ljudi koji postanu deo kampanje dobijaju direktan podsticaj od tima da izjave ljubav voljenima putem ljubavnog pisma ili video klipa! Izložba ove tematike posetiocima predstavlja nepoznatu, emotivnu stranu života pomenutih ličnosti, a zajedno sa kampanjom otvara zaboravljeno polje u književnom i umetničkom stvaralaštvu uopšte!
Doprinos projekta široj zajednici
Tokom pokretanja kampanje projekta primetili smo da ljudi pokazuju određenu dozu neprijatnosti kada je u pitanju pokazivanje svoje ljubavi. Stvaranjem trenda širenja ljubavnih poruka, verujemo da ćemo pomoći zajednici da preskoči pomenutu barijeru i učiniti je prijatnijim i ljubavnijim mestom! Takođe, promocijom ljubavnih pisama, jedne retro pisane forme koja je daleko intimnija od današnjih oblika pisane komunikacije, rešavamo problem manjka književnog stvaralaštva među mladima!
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
U procesu prikupljanja materijala za izložbu, glavna prepreka bila je njegova nedostupnost i čitav ciklus birokratije koji vodi do istog. Zbog ovog problema, ljudi nemaju priliku da o ljubavnim životima poznatih književnika i umetnika saznaju na neposrednom primeru, čitanjem i tumačenjem njihovih pisama, već jedino uz pomoć podataka iz biografija ovih ličnosti, kojima često nedostaje zanimljiva komponenta. Stvaranjem izložbe sa temom ljubavnih života maločas pomenutih, zajednici se omogućava lak pristup i zanimljiv put do saznanja o ovoj temi. Nepostojanje izložbe sa ovom tematikom čini projekat “Reči boje ljubav(i)“ novim, jedinstvenim i do sada neviđenim Superste projektom!
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Nadamo se da će se trend pisanja pisama i širenja ljubavnih poruka nastaviti čak i bez posrednog podsticanja i promovisanja ovakvog ponašanja od strane tima “Reči boje ljubav(i)“. Digitalizacijom postavke, izloženi materijal postaće lako dostupan svima koji su zainteresovani za ljubavni život ličnosti koje su obuhvaćene projektom.
Osnovni cilj projekta
Projekat “Reči boje ljubav(i)“ ima za cilj da prikaže nepoznatu, emotivnu stranu života poznatih ličnosti svetske kulture i umetnosti, a vraćanjem pisama u modu, da reši problem manjka književnog stvaralaštva među mladima!
Planirane aktivnosti u okviru projekta
-Proširivanje i uvećanje izložbenog materijala -Dalje širenje kampanje promocijom projekta -Potražnja medijskog prostora za promociju projekta -Organizovanje aktivnosti kroz koje stupamo u dodir sa zajednicom (poput poetskih večeri) -Organizovanje gostovanja izložbe u gradovima širom Srbije -Digitalizacija postavke


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija