Robotika je reč ženskog roda
Robotika je reč ženskog roda
0
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Projekat u 250 reči
Interesovanje za tehničke nauke i IT spada u domen mušog sveta. Značajno je manji broj žena koje su uključene u ovaj sektor. Prateći interesovanja dece za robotiku i programiranje, takođe možemo konstatovati da se radi o mnogo većem broju dečaka nego devojčica. U Srbiji, nažalost, peovladava mišljenje da je tehnika “muški“ posao. Ideja: kako da se uključi što veći broj devojčica. http://www.firstlegoleague.org/ Cilj nam je da do 2018 imamo bar jedan totalno ženski tim koji će učestvovati na ovom takmičenju. Lego roboti su se pokazali kao veoma interesantno sredstvo za učenje programiranja kao i osnovnih principa robotike.
Doprinos projekta široj zajednici
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Projekat je jedinstven jer u NIšu do sada niko nije imao radionice za programiranje Lego robota, a pogotovu nije podržavao devojčice u programiranju.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Osnovni cilj projekta
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Besplatne radionice programiranja robota za devojčice: 5 dvočasovnih radionica za 10 devojčica Radionice programiranja robota u osnovnim školama Priprema odabrane grupe devojčica za Lego League takmičenje 2018. godine.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija