Route byMe
Culture&Travel
Route byMe
379
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Culture&Travel
Projekat u 250 reči
Izrada web servisa i aplikacije namenjene prvenstveno stranim turistima (bekpekerima, avanturistima, ljubiteljima kulture…) koji na drugačiji način žele da upoznaju bogato kulturno naleđe Srbije (antičko, srednjovekovno, moderno…). Aplikacija kroz nekoliko interesantnih pitanja analizira profil turiste, njegova interesovanja, želje i u skladu sa time kreira rutu praćenu aktivnostima koje bi bile po korisnikovoj meri. Na taj način, predložiće mu lokalitete i priče koje će baš njemu biti interesantne, mesta na kojima bi mogao da nađe odgovore na pitanja koja ga interesuju, ugostiteljske objekte koji će odgovarati njegovom ukusu, tip prenoćišta koji želi i ostale prateće aktivnosti koje će njemu biti zanimljive. Kao krajnji rezultat korisnik dobija svoju personalizovana rutu koja obuhvata sadržaj i aktivnosti kakve je odabrao na svom putovanju kroz upoznavanje prošlosti Srbije.
Doprinos projekta široj zajednici
Pomoći stanovništvu da prepozna značaj kulture i turizma u razvoju lokalne zajednice. Želimo da se očuvaju forme i strukture tradicionalne proizvodnje u okvirima lokalne zajednice. Očuvanje tradicionalnog dizajna i tehnika proizvodnje u savremenom poslovnom okruženju, ali i primena modernog dizajna u tradicionalnim zanatskim veštinama zarad ohrabrivanja izrade novih i inovativnih proizoda, kao i obogaćivanja već postojeće ponude lokaliteta. Ovakva uzajamna saradnja doprinela bi većem učestovanju lokalnog stanovništva i povezivanju sa lokalitetom, kao i većoj vidljivosti njihovih usluga i proizvoda. Na taj način bi se ojačao ponos stanovništva prema njihovom lokalnom nasleđu.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Projekat je jedinstven po tome što na inovativan način promoviše kulturno turističku ponudu i pruža pomoć turistima ne samo da upoznaju destinaciju koju posećuju već da svoje turističko iskustvo prilagode svojim potrebama i interesovanjima. Ono čime se ovaj projekat izdvaja iz ponude brojnih aplikacija namenjenih putnicima jeste upravo orijentisanost ka koristniku i njegova sloboda kreiranja aktivnosti. Napram njegove licnosti. Aplikacija oslobađa korisnika potrebe da sam istražuje ponudu već mu nudi samo ono što je njemu prilagođeno.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Veća mogućnost lokalnog stanovništva u učestvovanju i kreiranju kulturno-turističke slike svog mesta. Inicijative u aktivnostima, poput pripovedanja lokalnih zanimljivih priča, informacije o autentičnim mestima u neposrednoj blizini lokaliteta čime bi se stvorio jedinstven doživljaj za sve posetioce. Zatim, čuvanje od zaborava i promocija tradionalnih gastronomskih proizovda,starih zanata i proizvoda koji se razlikuju po regionima, a koji su opstali u ne tako velikom broju zahvaljujući tradiciji i upornosti lokalnog stanovništva. Na taj način želimo da kultura i turizam postignu bolju saradnji i postanu segmenti koji će još više uticati na razvoj lokalne zajednice.
Osnovni cilj projekta
Valorizacija kulturnog nasleđa, lokalnih antropogenih faktora i prirodnih atraktivnosti. Objedinjavanje lokalne kulturno-turističke ponude i njena integracija u jedinstveni turistički proizvod. Promocija turističke ponude Srbije i pojedinačnih nosilaca ponude kao što su turističko-ugostiteljska preduzeća, trgovinski objekti, kulturne institucije, turističke organizacije i drugi.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
1.Ostvariti saradnju sa prvih 3-5 lokaltiteta u okviru promocije rute. 2. Krenuti sa radom na razvoju web servisa. 3. Mapiranje kulturnih i pratećih sadržaja kao i restoranske i smeštajne ponude u okolini lokaliteta 4. Promocija usluga 5. Puštanje u rad servisa 6. Marketing aktivnosti.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Ideodrom - Prezentacija projekta


Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija