Srpski Online
Digitalni profesori
Srpski Online
0
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Digitalni profesori
Projekat u 250 reči
Projekat Srpski Online podrazumeva kreiranje i održavanje online platforme za učenje srpskog kao stranog jezika. Platforma će omogućiti korisnicima da na savremen, zabavan i interaktivan način savladaju osnove ali i finese srpskog jezika, a program po kome se radi će metodički biti prilagođen ljudima kojima srpski nije maternji jezik - srpskoj dijaspori, nacionalnim manjinama u Srbiji ali i svim strancima koji žele da uče srpski. Učenicima će biti omogućeno da se uloguju, koriste samostalno besplatan materijal za učenje, a zatim bi po želji odabrali jednog od profesora sa platforme i zakazali indvidualni ili grupni online čas sa njim. Platforma će nuditi: Besplatan materijal za učenje (koji će profesori dopunjavati i umnožavati) raspoređen prema nivoima, uzrastu, maternjem jeziku učenika, ... Profile za učenike na kojima će moći da prate svoj napredak i da imaju na jednom mestu svoje lekcije i linkove iz kojih su učili. Profile za profesore koji će sadržati osnovne informacije o njima i njihovom iskustvu, broj održanih časova online, rejting stečen ocenama učenika - na osnovu koga će učenici moći da ih biraju i kontakitraju. Jedan od uslova za profesore koji prave profile na platformi je da dele znanje i besplatno učestvujući u kreiranju besplatnog materijala. Istaknut poziv svima koji su u mogućnosti da donacijom podrže dalje kreiranje i postavljanje besplatnog materijala, koji se uvek može usavršavati.
Doprinos projekta široj zajednici
Doprinos postojanja ovakve platforme zajednici je višestruk i dugoročan. Platforma Srpski Online će moći da pomogne u učenju srpskog jezika velikom broju ljudi i dece koji danas nema adekvatne uslove za učenje srpskog, a kod kojih potreba za učenjem ovog jezika godinama postoji. Nastava srpskog kao nematernjeg se širom Srbije suočava sa brojnim teškoćama a dosadašnji projekti koji su se bavili poboljšanjem ove nastave su svi do jednog potvrdili da je učenicima i nastavnicima srpskog kao nematernjeg u našoj zemlji potrebna kontinuirana podrška i dodatna pomoć i van redovne nastave u školi. Kada je u pitanju učenje srpskog kao stranog i zavičajnog jezika u dijaspori, ovo stanovništvo duže vreme ukazuje da je podrška matice po pitanju srpskog jezika nedovoljna. Materijali za učenje srpskog u inostranstvu su malobrojni ili neadekvatni. Mladi iz druge ili treće generacije srpske dijaspore nemaju mnogo načina da uče jezik svojih roditelja ili rođaka sa kojima žele da ostanu u kontaktu. Platforma će pomoći očuvanju kontakta srpske dijaspore sa maticom, popularizovala bi srpski jezik, kulturu i tradiciju u dijaspori, dok bi onima kojima je neophodno da uče srpski kao strani i nematernji iz praktičnih razloga (školovanje, studije ili posao i Srbiji) omogućila učenje jezika u komunikativne i informativne svrhe. Mladi nastavnici srpskog će imati priliku da steknu iskustvo u novom načinu rada, kao i da dobiju nove prilike za posao putem interneta ili da dobiju nove ideje i pomoć ukoliko već rade u školi.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Platforma ovakvog tipa ne postoji. Sa druge strane i u Srbiji i u inostranstvu postoji potreba za boljim, jednostavnim a interesantnijim načinom učenja i podučavanja srpskog jezika kao stranog. Iz prethodnog iskustva našeg tima u radu sa učenicima iz dijaspore, njihov čest komentar i pitanje na početku rada je “Kako je moguće da online časovi nisu i ranije postojali i zašto ih tek sada kontaktiramo”. Zatim slede pitanja: “Da li možemo da im preporučimo još materijala za učenje?” “Gde mogu da nađu dobar audio i video materijal za učenje srpskog?”. Sada, pored mogućnosti za ugovaranje časova, želimo da svima na platformi Srpski Online omogućimo i besplatan materijal za učenje, i da povežemo veći broj učenika i profesora, za šta nam je potrebna Superste pomoć. Konkretne inovacije su: Nov način učenja srpskog jezika i kulture u dijaspori. Savremen pristup i metode u učenju srpskog kao stranog jezika. Besplatan sistematizovan materijal za učenje u različitim formatima. Učenje online nema ograničenje običnih učionica - imamo neiscrpan izvor slika, muzike i materijala sa interneta koje će nastavnik na individualnim časovima da adaptira za svakog učenika po potrebi. Neće postojati ograničenje nametnuto školskim planom i programom već će svaki učenik moći da uči sa profesorom po personalizovanom programu, u skladu sa svojim maternjim jezikom i nivoom koji mu je potreban, samo uz pomoć slušalica i kamere. Novo iskustvo i poslovne prilike u ovoj oblasti za nastavnike, s obzirom na to da se srpski kao strani kod nas najčešće ne izučava na fakultetima.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Omogućavanje brojnim ljudima i deci da progovore ili uvežbaju jezik svoje države ili svojih roditelja ili supružnika. Kreirani materijal će postojati na sajtu i moći će da se koristi nezavisno od časova koje bi učenici po želji zakazivali sa nastavnicima. Kako će deo platforme biti besplatan (materijal i prvi časovi) a deo komercijalan (individualni časovi), platforma će biti samoodrživa. Podrška postojećoj nastavi srpskog kao stranog i nematernjeg jezika u Srbiji. Povezivanje učenika i profesora kroz učenje srpskog jezika, popularizaciju srpske kulture u svetu ali i uzajamnu razmenu kultura nastavnika i učenika različitih nacionalnosti. Povećana briga o nacionalnim manjinama i srpskoj dijaspori. Osnaživanje veza između matice i dijaspore kao i nacionalnih manjinskih zajednica u Srbiji sa većinskim stanovništvom.
Osnovni cilj projekta
Primarni cilj: Pomoć u učenju srpskog jezika za dijasporu i nacionalne manjine u Srbiji. Jedan od dugoročnijih ciljeva je ojačavanje veza i kontakata sa dijasporom, kao i osnaživaje veza među nacionalnim zajednicama u Srbiji i pomoć nacionalnim manjinama u učenju. Ciljevi su i da učenici uživaju dok uče kroz multimedijalnu nastavu od kuće ili iz svog dvorišta, i da uvide da učenje srpskog može da bude mnogo zanimljivije i drugačije nego pre. Kao poseban cilj se postavlja i dodatna edukacija mladih profesora srpskog da predaju srpski kao strani jezik kao i pružanje novih poslovnih prilika za njih.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Podizanje platforme - dizajnerski i programerski deo 1.1. precizno osmišljavanje i idejno kreiranje platforme 1.2. planiranje sistema 1.3. detaljna specifikacija 1.4. development 1.5. razvijanje 2. Unos materijala 2.1. postepeno dodavanje nastavnog materijala i paralelno neprestano kreiranje novog materijala za učenje (mogućnost dodavanja lekcija i vesti o srpskom kao stranom jeziku po principu bloga) Postepena istematizacija i kategorizacija materijala prema nivoima i formatu (tekst, prezentacije, audio, video) 2.2. uključivaje profesora srpskog kao nematernjeg sa šire teritorije Srbije da pomognu predlozima u kreiranju materijala – tim Digitalni Profesori bi uređivao i odobravao sve materijale 3. Početak rada platforme 3.1. Pozivanje učenika. Mogućnost pravljenja profila učenika na kome će svako moći da prati svoj napredak. 3.2. Postavljanje profila nastavnika srpskog koji žele da dele besplatno znanje u vidu materijala i da drže časove online. Profili će osim kraćih biografskih podataka imati mogućnost sakupljanja rejtinga i preporuke učenika. 4. Reklamiranje platforme kreće od samog početka (online marketing - facebook, google adwords + direktni marketing) 5. Potencijalno: posebna obuka profesora za online nastavu srpskog kao stranog jezika.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija