Umrežavanje
EduNet Creative Lead
Umrežavanje
0
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
EduNet Creative Lead
Projekat u 250 reči
Cilj projekta je organizovanje događaja u formi seminara i panel diskusije, na kojem će glavna tema biti širenje Informacione pismenosti. Program bi vodili stručnjaci u oblasti informacionih tehnologija, psihologije i sociologije. Razgovor na temu dobrih i loših strana Interneta, uticaj ovih tehnologija na prosečnog građanina Srbije i potencijal koji je nedovoljno iskorišten bi trebalo da podstakne sve prisutne da kritički razmišljaju o načinu na koji koriste Internet i računar uopšte. Informacioni sistemi i tehnologije napreduju velikom brzinom i šira društvena zajednica mora biti u koraku sa tim, bez obzira na zanimanje pojedinca. Naš cilj je da napravimo zajednicu koja će biti u koraku sa tim tehnologijama i omogućiti svakome pristup toj bazi znanja, a profesionalcima omogućiti da svoje znanje lako podele sa širom društvenom zajednicom i zarade na svom zalaganju.
Doprinos projekta široj zajednici
Informaciona pismenost je preduslov za budući napredak društva. Poznavanje funkcionisanja Interneta i dobrih i loših strana je od velike važnosti za širu zajednicu. Na našem sajtu će biti omogućeno profesionalcima da vode kolumne i edukuju čitaoce. Čitaocima će biti na raspolaganju pomoć zajednice na forumu, koji je u sklopu sajta. Na taj način će se pružiti informaciona pomoć svakome ko bude imao potrebu. Pokretanjem ovog projekta se omogućava široj zajednici edukacija, a profesionalcima dodatna zarada. Unapređenjem znanja i veština, dobijamo nove kadrove koji će imati finansijsku dobit u učestvovanju na projektima. Iskoristiti Internet kao bazu znanja.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Biti u koraku sa aktuelnim i dolazećim tehnologijama i omogućiti široj zajednici da prepozna šanse, ali i opasnosti, čini srž ovog projekta. Uticaj novih tehnologija na savremenog čoveka je dobar koliko i loš. Mi ćemo se potruditi da se fokusiramo na dobre strane koje nose ove tehnologije, ali da pomenemo i loše kako bi bili svesniji opasnosti koje dolaze uz njih.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Nakon realizacije projekta očekujemo proširenu svest prisutnih na seminaru i zainteresovanost za dalji razvoj i unapređenje. Studenti dobijaju zaradu tokom studija, radno iskustvo, proširenje biografije i portfolija tokom studiranja. Angažovanje na projektima, iskustvo u projektnom menadžmentu i dalja preporuka za zapošljavanje će im olakšati pronalaženje posla posle završetka studija. U radu sa ostalim kolegama, unaprediće lične veštine i povećati osećaj za samoinicijativu, kreativnost, izgradnju timskog duha, sagledanje problema i pronalaženje rešenja, kao i pripadnost u radnom okruženju. Klijentima (partnerskim kompanijama) je omogućeno unapređenje poslovanja, oglašavanje na Internetu i vođenje Internet kampanja. Na daljem razvoju njihovog biznisa će raditi mlade i kreativne osobe, koje će svojim idejama i realizacijom istih doprineti boljem poslovanju.
Osnovni cilj projekta
Pored širenja ideje i zdravog uticaja na društvo, naš cilj je da upoznamo što više mladih,ambicioznih, kreativnih i preduzimljivih ljudi sa kojima bi zajedno napredovali. Sticanjem novih i korisnih poznanstava bi proširili znanje u oblasti menadžmenta, tehnologije i nauke u svakom smislu. Na taj način bi stekli finansijsku nezavisnost i omogućili uređenje prostora za održavanje kreativnih radionica i sastanaka, gde bi radili na aktivnom razvoju.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
1)Izrada veb sajta 2)Promocija projekta 3)Širenje zajednice -Pronalaženje protencijalnih klijenata 4)Organizovanje događaja u formi panel diskusije i seminara na temu dobrih i loših strana informacionog doba 5)Umrežavanje partnerskih kompanija i angažovanje studenata na projektima izrade sajtova i kreiranja online kampanja 6)Uređenje kreativne radionice


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija