Zelene oaze grada – parkovi Novog Sada
Think green/Razmišljaj zeleno
Zelene oaze grada – parkovi Novog Sada
0
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Think green/Razmišljaj zeleno
Projekat u 250 reči
Danas mladi mnogo vremena provode u zatvorenom prostoru. Oni često ne prepoznaju potencijal koji zeleni prostori grada imaju, te najčesće kroz parkove samo prolaze i retko se zadržavaju u njima. Zastupljenost uređenih zelenih površina u gradu je poražavajuća, ali to je upravo razlog više da volimo i čuvamo ono što imamo. Cilj projekta je spojiti virtuelan i realan prostor, reanimirati ekološku svest đaka srednjih škola i studenata, te podstaći ih na lični i kreativni razvoj kroz boravak u prirodi. Ideja je okupiti različite starosne grupe mladih ljudi i dati im priliku da na interaktivan i njima specifičan način iskažu svoje potrebe prema otvorenim i javnim prostorima. Šta je ono što ih privlači da borave u Dunavskom parku umesto Kameničkom? Zašto radije provode slobodno vreme sedeći na usijanim gradskim trgovima umesto na travi? Šta je ono što treba da se promeni u njihovom okruženju da bi poželeli da umesto skrolovanja tajmlajna izađu napolje i prošetaju? Postoji mnogo pitanja na koja treba dati odgovor a jedini način da informacija bude validna jeste da se pristupi problemu kategorički i direktno. Ovim projektom obuhvatili bi smo veliki broj mladih uzrasta od 16-25god. koji žele i imaju potrebu da iskažu svoje mišljenje, žele da učestvuju u stvaranju baze 'zelenih' informacija i na kraju doprinesu da sve te informacije pretočimo u društveno-edukativnu igru koja bi njihove vršnjake zaintrigirala i privukla da stvaraju nove, zdrave navike. Čitav proces formiranja baze 'zelenih' informacija biće propraćen snimanjem video materijala koji će na kraju biti oblikovan u kratak dokumentarni film.
Doprinos projekta široj zajednici
Ciljna grupa su mlade osobe - đaci srednjih škola i studenti koji se nalaze u prelaznom periodu u svom životu, u periodu kada se intezivno razvija njihova ličnost i stav prema okolnom svetu. Sistem formalnog obrazovanja je zasnovan uglavnom na obrazovanju u zatvorenom prostoru gde se profesorima retko ostavlja sloboda izbora. Ekološka svest je često zapostavljena u obrazovnom sistemu i ne pridaje joj se dovoljno značaja te bi ovaj projekat na jedan inovativan i mladima pristupačan način prikazao da je kul posećivati parkove u slobodno vreme, sedeti na travi i poznavati biljke karakteristične za naše podneblje, kao i njihov uticaj na kvalitet života u gradu. Ovaj projekat će osim ekološke svesti, probuditi i želju za zdravim životom kod mladih i osećaj za lepo, naučiti ih i pokazati im kako sam boravak u prirodi - među kojima su i gradski parkovi, može doprineti njihovom psihofizičkom zdravlju i stabilnosti. Ciljna grupa su mlade osobe - đaci srednjih škola i studenti koji se nalaze u prelaznom periodu u svom životu, u periodu kada se intezivno razvija njihova ličnost i stav prema okolnom svetu. Stvaranjem baze 'zelenih' informacija dobićemo konkretne odgovore i reakcije mladih na ovu temu i uticati na njihove stereotipe i nonšalantni pristup ka svojoj životnoj okolini. Baza informacija će biti polazna osnova za izradu društveno-edukativne aplikacije “Zelene oaze grada - parkovi Novog Sada'' koja će na mladima svojstven način prikazati zelene oaze grada, pozvati ih na akciju i druženje. Kratak dokumentarni film će nam poslužiti kao jasan pokazitelj stanja svesti mladih u Novom Sadu i biće značajan resurs za dalju distribuciju.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Ništa slično ne postoji u našem širem okruženju što ga čini jedinstvenim Superste projektom. Karakteristično za naš projekat je to da povezuje najbolje novosadske osobine (kultura, odnos prema okolini, ljubav prema zelenilu...) i lepote grada i to sve sa ciljem da se mladima približe vrednosti koje su u današnje vreme zapostavljene. Očekujemo da će zajednicu ovaj projekat zaintrigirati toliko da sledeći put kada prošetaju Dunavskim parkom shvataju zašto ga godišnje poseti preko 2 miliona ljudi. Takođe, jedina smo super ideja koja je podržana od strane JKP “Gradsko zelenilo” i njihovih stručnjaka iz oblasti upravljanja zaštićenim zelenim površinama u gradu. Sa druge strane, Novi Sad će 2019. godine biti Omladinska prestonica Evrope, te ja svakako razvoj novih edukativnih programa za mlade jedan od prioriteta u naredom periodu. Bitno je i napomenuti da je sertifikovana omladinska radnica, Jelena Plavka, dugi niz godina mentorka eko edukatorima i da će nam i nadalje pružati stručnu podršku. Baza 'zelenih' informacija i kratki dokumentarni film koju ćemo kreirati kroz projekat će zaista biti nešto jedinstveno i originalno zbog posebnog pristupa prilagođenog mladima kao ciljnoj grupi, koji će i učestovati u kreiranju istih.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Izradom baze 'zelenih' informacija svi gradajani Novog Sada, a pre svega mladi će obogatiti svoje znanje o značaju zelenih površina, parkova i kulturno - umetničkim vrednostima grada Novog Sada, spojićemo virtuelni i realni prostor i pozvati mlade na akciju i druženje na otvorenom. Dobiće mogućnost da budu drugačiji od svoje generacije i provedu kvalitetno vreme u otvorenom prostoru, u pozitivnom i zdravom okruženju. Takođe, uticaj koji projekat ima na podizanje ekološke svesti građana u lokalnoj zajednici je izuzetan, jer će direktno kroz istraživanje proći 50 mladih osoba koji se nalaze u periodu formiranja stavova i uverenja prema sebi i svom okruženju, koji nakon toga postaju “vršnjački multiplikatori” i prenose svoje stavove, znanja i veštine na svoje vršnjake, pre svega putem veb portala i društveno-edukativne igre i aplikacije, ali i prenošenjem informacija na druge osobe u svojoj okolini. Dalje, putem kratkog dokumentarnog filma koji će biti emitovan na televiziji i putem društvenih mreža doprećemo do skoro cele lokalne zajednice, koja će na taj način biti podstaknuta da shvati značaj očuvanja zelenih oaza grada.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj je spojiti virtuelan i realan prostor, reanimirati ekološku svest mladih i uključiti ih u izradu baze “zelenih“ informacija o značaju zelenih površina Novog Sada i kreiranje veb portala koji će sve ove informacije distibuirati. Veb portal će u svom sadržaju imati objedinjene sve pojedince i institucije, kao i mogućnosti na temu ekološkog aktivizma mladih i kratak dokumentarni film koji prati čitav proces razbijanja predrasuda mladih učesnika u projektu. Sve informacije prikupljene tokom ovog interaktivnog istraživanja poslužiće za izradu prototipa društveno-edukativne igre ''Zelene oaze grada - parkovi Novog Sada'' koja se odnosi isključivo na njihovo životno okruženje. Nakon umrežavanja “zelenih mozgova“ i njihove međusobne interakcije, konačan cilj projekta je podsticanje mladih na društveni aktivizam, rad na ličnom razvoju i očuvanje zdrave životne sredine.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
1. Pripremne aktivnosti; 2. Raspisivanje literarnog konkursa “Think green“ za srednje škole i fakultete u Novom Sadu (obaveštavanje ustanova i medija o aktuelnom literarnom konkursu za đake srednjih škola i studente, kontaktiranje nastavnika i profesora ciljnih grupa radi motivisanja đaka da se uključe); 3. Planiranje interaktivnog događaja “Umrežavanje zelenih mozgova“ kako bi se dobili inputi za kreiranje istraživanja (osmišljavanje, dizajn i priprema); 4. Biranje 50 najkreativnijih, potencijalnih učesnika – “zelenih mozgova“ baze informacija (obaveštavanje ustanova o rezultatima konkursa, kontaktiranje učesnika); 5. Interaktivni događaj “Umrežavanje zelenih mozgova“ (pronalaženje prostora, priprema materijala, raspodela učesnika u dve grupe u dva termina radionica); 6. Montaža kratkog dokumentarnog filma i distribucija putem platforme i drugih kanala (obrada materijala, distribucija); 7. Obrada prikupljenih informacija i postavljanje rezultata na platformu 8. Izrada prototipa društveno-edukativne igre “Zelene oaze grada - parkovi Novog Sada'' i konusltacija sa učesnicima 9. Svečano prezentovanje baze zelenih informacija


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija