Žena Ženi
Žena Ženi
Žena Ženi
0
Faza programa: Onlajn glasanje


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Naziv tima
Žena Ženi
Projekat u 250 reči
Mladi iz ruralnih područja imaju znatno manje šansi od mladih iz urbanih sredina. Oni se susreću sa problemima poput nemogućnosti kupovine odgovarajuće odeće i materijala za školu, nemogućnosti odlaska na ekskurziju, pohađanja dodatne nastave i nemogućnosti školovanja u drugom mestu. Gotovo svako drugo dete na selu (45,1%) suočava se sa deprivacijom. Pored toga, kvalitet nastave u seoskim školama niži je nego u gradskim, zbog čega su seoska deca u lošijoj poziciji pri nastavku školovanja, a nedostatak vanškolskih i vannastavnh sadržaja podstiču njihovu socijalnu i kulturnu isključenost. To se pogotovo ocrtava u obrazovnoj strukturi seoskih žena starijih od 15 godina, koja je i dalje znatno nepovoljnija u odnosu na seoske muškarce. (“Pristup žena i dece uslugama u ruralnim oblastima Srbije i predlog mera za unapređenje stanja”, 2011). Žena Ženi ima za cilj da podiže kapacitete mladih žena iz ruralnih sredina da uzmu aktivno učešće u kreiranju sopstvene budućnosti. To radimo kroz letnju školu za 15 devojčica koje su u pretposlednjoj godini srednjeg obrazovanja (2. ili 3. razred srednje škole) u trajanju od 5 dana , gde ćemo organizovati radionice o aktivaciji u lokalnoj sredini, uočavanju prilika u zajednici, karijerno usmeravanje, predavanja o mogućnostima nakon školovanja i priče uspešnih mladih ljudi. Nakon letnje škole, svaka devojčica dobiće jednu mentorku, sa kojom će raditi i komunicirati u narednih godinu dana, kako bi im pomogle u donošenju odluka o daljem školovanju i zaposlenju. Pored toga, devojčice će biti u obavezi da sprovedu jednu manju lokalnu akciju u godinu dana mentorskog programa.
Doprinos projekta široj zajednici
Ideja je da kroz projekat podignemo svest mladih žena o aktivnom učešću u stvaranju sopstvene budućnosti. Verujemo da ćemo na ovaj način podići kvalitet života mladih žena, podići stopu više i visoko obrazovanih mladih žena, kao i podići njihovu zapošljivost. Kroz akcije koje polaznice letnje škole imaju obavezu da sprovedu na lokalu, podiže se vidljivost njihovih kapaciteta i znanja i podstiču mladi iz ruralnih sredina na aktivizam na lokalu. Očekujemo da će ovo iznedriti više akcija i sadržaja za mlade u ruralnim sredinama.
Šta ovaj projekat čini jedinstvenim Superste projektom
Koncept mentorstva sam po sebi nije nov i inovativan, ali je kod nas još uvek nedovoljno zastupljen. Programi mentorstva koji trenutno postoje se ili baziraju na biznis mentorstvu ili se ne bavi ovom ciljnom grupom. Žena Ženi program mentorstva se fokusira na mlađe devojke (16-18 godina) koje su na prelomnom periodu kada se odlučuju za dalje školovanje, ili pak neodlazak na više i visoko školovanje. Pored toga, klasično karijerno savetovanje koje se sprovodi u školama je često zastarelo, bazira se na jednostavnim testovima i ne poklanja dovoljno pažnje individualnim željama i zanimanjima. Još jedna inovativnost se ogleda u modelu održivosti, koja se postiže kroz pokretanje socijalnog preduzeća koje će finansirati letnje škole u budućnosti.
Uticaj projekta na zajednicu nakon realizacije?
Nakon realizacije samog projekta, želimo da ostvarimo uticaj na zajednicu putem sajta gde ćemo objavljivati pozitivne priče i uspehe naših polaznica. Pored toga, želimo da održimo projekat kroz godišnje održavanje programa koji će biti finansiran kroz biznis komponentu. Žena Ženi Planer, osim svoje osnovne funkcije, ima za cilj da promoviše obrazovanje devojaka, podiže solidarnost među ženama i povećava svest o značaju mentorstva. To se postiže kroz slanje njuzletera kupcima proizvoda (kupovina se obavlja putem sajta) i kroz odeljke u planeru koji se bave ovim temama.
Osnovni cilj projekta
Osnovni cilj koji želimo da ostvarimo jeste podizanje kapaciteta (znanja, veština i motivacije) mladih žena iz ruralnih sredina da uzmu aktivno učešće u kreiranju sopstvene budućnosti.
Planirane aktivnosti u okviru projekta
Promocija prijava za letnje škole – putem lokalnih samouprava, nevladinih organizacija, srednjih škola. Podrazumeva promociju na društvenim mrežama, slanje paketa postera i obaveštenja za srednje škole. Održavanje letnje škole – 5 dana programa za 15 devojčica iz ruralnih sredina, sa tri predavača. Podrazumeva organizaciju smeštaja, ishrane i puta, kao i realizaciju programa letnje škole. Mentorski program – u trajanju od 12 meseci (od jula do jula). Uloga organizacije u ovoj aktivnosti jeste praćenje odnosa mentorke i mentorine i podrška u realizaciji lokalnih aktivnosti. Izrada vebsajta - platforme za deljenje pozitivnih primera iz ruralnih sredina, podizanje ženske solidarnosti, pružanje infomacija o prilikama za mlade + prodaju planera.


Da bi podržao/podržala projekat moraš da se uloguješ!
Diskusije
Trenutno nema aktivnih diskusija