Rade nas ideje i ove godine!
Centrifuga
Nagrada publike Centrifuge 2019
Finalisti Centrifuge 2019
Polufinalisti Centrifuge 2019