Desetogodišnjak Isidor i njegova mama Ava, biciklima će preći 1000 km kako bi prikupili neophodna sredstva za štampanje prevoda knjige “Pod istim krovom” autora Amira Baitara i Heninga Zusebaha u izdanju izdavačke kuće Clio.

19. jula kreću biciklima iz Nemačke (Passau), uz Dunav, ka Srbiji.

Njihovu ideju već sada, podržavaju pojedinci i organizacije i Superste se pridružuje.

Autori, Amir Baitar i Henning Zusebah, su velikodušno odustali od honorara za njihova autorska prava!
Izdavačka kuća Rowolt im je odobrila prevodilačka prava bez ikakve nadoknade!
Nekoliko blogera je najavilo da će pratiti njihovu biciklističku turu i obaveštavati o toku akcije finansiranja (na nemačkom i engleskom)!
Mesečni časopis “Lice ulice” će promovisati objavljivanje knjige kao i akciju prikupljanja novca u toku sledeća tri meseca!

O čemu se zapravo radi?

2015. godine je u Nemačku pristiglo oko million izbeglih. Mnogi su do Nemačke stigli preko Balkana. Zahvaljujući stotinama hiljada volontera – svaki 10. Nemac (!) je 2015. godine dobrovoljno pomagao tokom “izbegličke krize” – mnogi novopridošli su doživeli lepu dobrodošlicu. Pomoć se, između ostalog, ogledala u učenju jezika, pronalaženju smeštaja kao i snalaženju u nemačkoj birokratskoj džungli.
Nisu baš svi bili oduševljeni novonastalom situacijom. Pogotovo nakon novogodišnjeg haosa u Kelnu – masovnog seksualnog maltertiranja i pljačke – strah i nesigurnost su sve češće u medijima pominjani umesto “kulture dobrodošlice”. ONI dolaze iz neke druge culture, ONI govore drugim jezikom, ONI imaju drugu religioznu pripadnost.

Ko su oni?

Reč je o tome da podela na “mi” i “oni” ne postoji, već se radi o TEBI i MENI!

“Pod istim krovom” predstavlja ličan i često bolno iskren dnevnik u kome je zabeležen šestomesečni integracioni eksperiment. Autori, Hening Zusebah (novinar “Die Zeit”-a) i Amir Baitar (student matematike i informatike), naizmenično pišu svaki iz svoje perspektive o stavovima i iskustvima u vezi sa migrantskom krizom, počev od drugacijih običaja, shvatanja porodice, muško-ženskih odnosa, do medjusobnih predrasuda, odnosa zapadnog sveta i islama itd.

Zbog čega je bitan prevod?

Mnogo izbeglih ljudi se “zaglavilo” u Srbiji od kada je zatvorena tzv “balkanska ruta”. Oficijelno je prijavljeno oko 8.000 osoba u izbegličkim centrima po celoj Srbiji. Neki od njih razmišljaju o tome da se za stalno nastane u Srbiji. Imajući u vidu ekonomsku situaciju i već ustaljeno visok odliv radne snage iz Srbije (a slično važi i za susedne zemlje istog govornog područja), takva tendencija predstavlja i izazov ali i veliku šansu za srpsko društvo. Ovde bih kao veliku šansu pomenula uticaj na demografsku situaciju i izumiruća sela.

Stoga bi ova knjiga mogla biti od velike pomoći za sve one u Srbiji koji teže ka uspostavljanju otvorenog dijaloga, a nadam se i da će inspirisati ljude da se angažuju te možda tim putem upoznaju i svoje buduće komšije.

Šta se do sada dešavalo sa prevodom?

Nekoliko izdavača je bilo spremno da objavi knjigu. Međitim i velike, renomirane izdavačke kuće se suočavaju sa finansijskim problemima.
Stoga su odlučili da pokrenu platformu za grupno finasiranje/crowdfunding!

Šta je konkretan plan?

Njihova biciklistička ruta se poklapa sa onom koju je sirijski student bio prinuđen da pređe 2015. godine, samo u suprotnom smeru. Prevodilački rad vide kao deo društvenog angažmana i doprinos integraciji budućih izbeglih u Evropi. Primarni cilj im je da promovišu knjigu i pokrenu diskusiju po pitanju migracije i integracije sa što većim brojem ljudi na Balkanu. Imajući u vidu da je počasni gost ovogodišnjeg Sajma knjiga u Beogradu “Nemačka književnost”, bilo bi neophodno da knjiga izađe iz štampe pre početka sajma (22.10.2017. godine) kako bi tema ove knjige privukla pažnju koju zaslužuje.

Preuzeto sa: leetchi