Kreativno afirmativna organizacija „Parnas” iz Novog Sada i Udruga Spirit iz Rijeke u saradnji sa brojnim partnerima organizuje filmski festival „Uhvati film” koji se ove godine održava u periodu od 21. do 27. septembra.

„Uhvati sa mnom ovaj dan!/Uhvati film“ obuhvata projekcije domaćih i inostranih filmova na temu invaliditeta kao i prateće programe (filmske radionice, tribine/razgovore sa autorima i akterima filmova, seminar za novinare i studente žurnalistike, izložbe i performanse) u kojima učestvuju i osobe sa invaliditetom.

Program je osmišljen tako da ruši predrasude i bude pristupačan, raznovrstan, kreativan i jedinstven.

Festival je međunarodnog karaktera i realizuje se od 2003. godine sa ciljem informisanja javnosti o životu, aktivnostima, pravima i dostignućima osoba sa invaliditetom. Time se utiče na promene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, te stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.

Bitan deo festivala predstavlja i Filmski karavan koji obuhvata najavna gostovanja, promociju festivala i postprodukciju kao i podršku filmskim rediteljima, scenaristima i glumcima koji su osobe sa invaliditetom.
Održavanje festivala vrši i uticaj na medije sa ciljem adekvatnijeg i politički korektnijeg praćenja aktivnosti i dešavanja u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom.

 

Izvor: uhvatifilm.org