Ambasada Kanade otvorila je poziv na konkurs – Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI).
CFLI finansira male projekte koji unapređuju ekonomski, kulturni, i društveni život naroda Srbije, Makedonije i Crne Gore. CFLI je na raspolaganju nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva.

Ove godine, CFLI će podržati projekte blisko usklađene sa jednim ili više od sledećih kriterijuma:
1) Ljudska prava, inkluzivno i odgovornog upravljanja i poštovanje različitosti
2) Osnaživanje žena i devojaka i unapređivanje rodne ravnopravnosti
3) Promovisanje mira i sigurnosti

Projekti koji budu odabrani za finansiranje, imaće zadatak da pokažu samoodrživost, visoku vidljivost i da poštuju rodnu ravnopravnost. Sve aktivnosti vezane za projekat moraju biti završen do 28. februara 2018. Međutim, u vanrednim situacijama, razmotriće se i projekti koji su van ovog roka.

Maksimalni iznos za jedan projekat je 30,000 kanadskih dolara.
Kako Ambasada dobija veliki broj prijava, CFLI može da podrži ograničen broj projekata. Stoga, samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Prijave koje ne ispunjavaju navedene kriterijume, neće se razmatrati.
Za sva dodatna pitanja o CFLI i formulare za prijavu pisati na canada.fund2010@gmail.com
Krajnji rok za podnošenje predloga je 25. jun, 2017.

Predlog se dostavlja putem e-maila samo u .doc ili .dock formatu na:
CFLI Koordinator
canada.fund2010@gmail.com
Kanadska Ambasada

Izvor: Kanadska Ambasada