Anđelka je odrastala na daskama koje život znače. Kao gradsko dete imala je priliku i privilegiju da joj Kulturni centar gde su se igrale predstave i PATOS – amatersko pozorište koje je držalo dramske radionice bude blizu. Onda je odrasla, shvatila da ju je pozorište oblikovalo, ali da mnoga deca nisu bila te sreće. Tako je nastao projekat Rastemo uz pozorište.

Zašto je Rastemo uz pozorište kao projekat toliko važan za decu u selima oko Smedereva?

Ideja je krenula da se razvija nakon što smo na jednoj radionici koju smo radili shvatili da jedna devojčica nije mogla da prisustvuje pozorišnim radionicama zbog udaljenosti od grada. Taj događaj me je naveo da razmišljam o celoj toj situaciji – izolovanost dece u selima nije toliko transparentna, pogotovo kada je veći grad u blizini. Rastemo uz pozorište pruža deci u seoskim školama, gde jedino dopire televizija i ono što su njeni sadržaji, da se upoznaju sa medijem kao što je pozorište.

Šta je najvažnije što se desilo tokom projekta?

Desile su se zapravo dve stvari: jedna je proces pripreme i prikupljanja materijala s decom, jer je iz tog bogatstva sadržaja kasnije kreirana predstava i čitav pozorišni bonton namenjen za najmlađe. Drugo je činjenica da smo uspeli da odigramo više predstava od onog što smo planirali. Nekako se vest o edukativnoj predstavi vrlo brzo širila od sela do sela.

Je l bilo lako ući u škole?

Glavni izazov je bio program koji je prethodno nuđen školama. Strah i skepsa na koji sam nailazila je neverovatan. Slobodno mogu da kažem da je trauma koje su seoske škole imale od strane nekih ranijih izvođača bila senka pred svako naše igranje. Drago mi je da mogu da kažem da se u svim školama, nakon odigrane predstave, to mišljenje promenilo.

Šta je sledeće na mapi za Rastemo uz pozorište?

Rastemo uz pozorište nastavlja da živi i posle Superste – novim povezivanjem i podrškom DobroČiniTi projekat se proširuje i na ostala okolna sela i time će se obuhvatiti oko 30 sela. Čini mi se da smo mi tek na putu razumevanja da je pozorištu mesto u simbiozi sa obrazovanjem. To je odavno slučaj i kod naših komšija, i na primer u Velikoj Britaniji, dok kod nas tek sad uzima maha. Ova kombinacija je idealna za razvoj mladih ljudi, jer stvara odličnu podlogu za razvoj stabilne otvorene ličnosti.