U sradnji sa KulturKontaktom Austrija, Austrijska federalna kancelarija je osigurala 50 mjesta za specijalizirani staž u Austriji (Beč i Salzburg) za 2018 godinu.

Ova praksa je prilika da se umetnici upoznaju sa Austrijskom umetničkom scenom, kulturom te da ostvare kontakte sa  Austrijskm umetnicima. Od praktikanata se očekuje da kompletiraju projekat tokom boravka u Austriji. Na polju kulturnog obrazovanja, primarni cilj boravka je da podstakne razmenu i umrežavanje, a ne sama realizacija projekta.

Tokom boravka, umetnici/stažisti će biti upoznati sa umetničkom scenom i kulturom okoline. Aktivnosti koje se nude uključuju posete galerijama, ateljeima i muzejima, susreti sa književnim i izdavačkim sektorima, te pristup Bečkom i Salzburškom muzičkom životu.  Kada god bude moguće, stažisti će dobiti besplatne ulaznice za sajmove knjiga, nastupe u Bečkom Tanzquartieru, međunarodni ImPuls Tanz festival te druge događaje. Za vrijema boravka u Salzburgu, o stažistima će se brinuti Kunstverein Salzburg.

Jedna od mogućnosti je da stažisti aktivno učestvuju u Artists-in-Residence-go-to-School-Programu, ovaj program uključuje radionice u Austrijskim školama.

Ovaj poziv je otvoren za umetnike koji  imaju stalni boravak izvan Austrije, i  koji su završili potrebnu obuku. Državljani Austrije ne mogu se prijaviti na ovaj program.

Aplikacije možete slati do 18. septembra 2017.

Potrebno je da stažisti  vrlo dobro vladaju Engleskim ili Nemačkim jezikom, kako bi mogli da se uključe u kreativni dijalog u međunarodnom kontekstu.

Po završetku programa, stažisti su obavezni priložiti finalni izvešaj o njihovom boravku.

Starosna granica za prijavu je 40 godina, tj. datum rođenja aplikanta mora biti nakon 31. 12. 1997 g. Ukoliko se radi o aplikaciju koju su poslala dva umetnika, onda barem jedan mora biti mlađi od 40 godina.

Umetnici koju su već učestvovali u artist-in-residence prigramu organizovanom od strane KulturKontakta Austrija, Austrijske federalne kancelarije ili Austrijskog federalnog ministarstvo za umetnost i kulturu, se ne mogu prijaviti.

Umetnike za program će birati žiri čiji  su članovi eksperti za specifično područje.

Slanjem aplikacije, aplikanti pristaju da delovi njihove aplikacje (CVija i primeri radova) budu poslani trećim licima, u svrhu organizovanja izložbi, čitanja, koncerata, predavanja itd.

 

Sredstva su obezbijeđena od strane Austrijske federalne kancelarija u skolpu  Artist-in-Residence programa. KulturKontakt ima ulogu savetnika i oraganizatora.

 

Više informacija možete pronaći na zvaničnoj stranici: http://www.artists-in-residence-austria.at/