Za početak – ko su Zelembaći? Koja je njihova misija? 🙂

Avantura Zelembaća je koncept edukativne nastave koja obuhvata oblasti biologije, ekologije i zaštite životne sredine, namenjen klincima i klincezama predškolskog i školskog uzrasta. Naš projekat je proizvod sa ekološkom vrednošću, koji će, nadamo se, probuditi neke nove načine kod budućih doktora, mašinaca, elektrotehničara, pekara, dizajnera, novinara, umetnika… Avantura Zelembaća je novi talas edukacije koji ima jasnu poruku: FILOZOFIRAJ ZELENO!

Kroz vašu edukativnu nastavu koja u fokusu ima biologiju, ekologiju i očuvanje životne sredine, do sada je prošlo oko stotinu mališana. Kakvi su njihovi utisci i da li sa entuzijazmom prihvataju nova znanja?

Mi smo našu edukaciju nazvali Avantura Zelembaća, jer deci pružamo znanja o vrednostima na način na koji ga oni najbolje usvajaju. Kao zeleni heroji – Zelembaći, deca vide sopstvenu ulogu i zadatak, možda i mnogo bolje i odgovornije nego odrasli, a to je upravo ono što treba da urade sami – da prenesu poruku o očuvanju prirode i životne sredine.

Samo stvaranje Avanture Zelembaća je vezano upravo za reakciju dece na nova znanja. Zapravo, Avantura se rodila kada je Ana, pre dve godine, održala predavanje povodom Dana Planete u vrtiću njenih sinova, na poziv vaspitača. Ana nije imala jasan koncept, pa je improvizacijom i interakcijom došla do trenutka u kome je 60 klinaca u sali vrtića u glas vikalo da su SuperHeroji Zelembaći. Kasnije je taj koncept primenjen na Radmilovcu u okviru redovnih edukacija koje se programski sprovode i reakcije su bile jednako intezivne. Tada smo shvatili da postoji efikasniji način za angažovanje dece u očuvanju prirode.

Zelembaci 2

Koji vid edukacije se do sada pokazao kao najefektivniji?

Od svih segmenata edukacije, pored samog znanja, jedan od bitnih faktora je boravak dece u prirodi, ma koliko to plastično zvučalo. Deca u modernom dobu nemaju gotovo nikakvu interakciju sa prirodom, ne hodaju bosi po travi, ne igraju se u prirodi, nemaju izgrađene odnose sa životinjama… To je posebno izraženo kod dece iz gradskih sredina. To su poražavajuća saznanja i činjenice. Zato smo mišljenja da ceo obrazovni sistem nižih razreda i predškolskih struktura treba da bude pomeren u pravcu ostvarivanja odnosa dece i prirode. Zato nastojimo sada i u budućim Avanturama da zadržimo tu nit između nas, ljudi, kao pripadajućim činiocima prirodnih procesa i okoline.

Na koji način deca mogu najbolje da spoznaju važnost i značaj prirode, prirodnih zakonitosti i zaštite sredine u kojoj živimo, ali i da pronađu svoju ulogu u toj priči?

Deca vrlo lako prepoznaju svoj zadatak u očuvanju prirode. Ono što je naš zadatak jeste da tu malo čistu logiku usmerimo i ohrabrimo u daljim aktivnostima, kako bi sva znanja izašla izvan okvira edukacije i imala praktičnu primenu u društvenoj zajednici. Mi deci predočavamo činjenice, posledice neadekvatnih aktivnosti, kao i načine na koje oni sami mogu da deluju. To deci daje utisak preuzimanja odgovornosti i ta kolektivna i pojedinačna odgovornost koju razvijamo je temelj budućeg odnosa dece ka prirodi.

Kako je zamišljena realizacija ideje Avantura Zelembaća?

Avantura Zelembaća se sprovodi u Centru za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju „Mali Dunav“ Oglednog dobra Poljoprivrednog Fakulteta na Radmilovcu, u prirodnom okruženju, interaktivno;  deca su u prilici da pitaju, kažu i osete sve što ih interesuje, a u vezi je sa prirodom, njenim zakonitostima i zaštitom životne sredine. U okviru edukacije, imperativ se daje interaktivnom učenju i istraživanju, i uz mlade naučne saradnike deca dobijaju potpunu informaciju baš o onom segmentu prirodnih zakonitosti koji su ključni za očuvanje same prirode.

Finansiranjem Superste obezbeđena su sredstva za 300 besplatnih edukacija koje će biti realizovane u osam dana (raspored dana zavisi od rezervisanih termina). Radionice traju od 10-16h, sa pauzom za ručak. Prevoz je takođe besplatan.

Program koji sprovodimo obuhvata sve ključne oblasti ekologije, biologije, evolucije i principe očuvanja životne sredine, uključujući biodiverzitet i osnovne zelene tehnologije. Predavači su studenti master i doktorskih studija Biološkog i Poljoprivrednog fakulteta, sa iskustvom u realizaciji programa.

Zelembaci 3

Da li možda imate u planu neke „zelene akcije“ nakon završetka projekta? Verujemo da će Zelembaći biti motivisani da primene novostečena znanja, ali i da ih podele sa drugima – kako sa svojim vršnjacima, tako i sa roditeljima, bakama, dekama… 🙂

Ideja jeste da deca preuzmu lidersku ulogu u promenama navika i očuvanju životne sredine, jer je teško menjati navike kod odraslih. Ta uloga u budućnosti je vrlo specifična i ideja nam je da to iznova budimo kod dece koja su već prošla program, da osmislimo na koji način možemo da vršimo evaluaciju programa u budućnosti i merimo značaj ovakvih projekata.

Od trenutka kada ste poslali aplikaciju za Superste Centrifuga program, prešli ste dugačak put. Projektne klinike, speed dating, Ideodrom, i na kraju – finale kao trenutak odluke. Učili ste od mentora i mentorki, ali i od drugih učesnika, dobijali savete, sugestije, kritike, aplauze… Sada kada su se malo slegli utisci, podelite sa nama šta je za vas značilo biti deo celog procesa. Koliko je ovo iskustvo bilo važno i korisno za vas kao tim, ali i kao pojedince?

Verujemo da će ovaj program tek doprineti razvoju Zelembaća, jer potreba za edukacijom dece je evidentna, čak i predviđena zakonskim regulativama, tako da verujemo, kao što smo u toku pređašnjih događaja, Avanturu „pakovali“ za Superste, da ćemo u bliskoj budućnosti menjati forme i raditi na jednom cilju, a to je zelena filozofija za novi zeleniji svet! Naravno, uz ovo iskustvo, to će biti neuporedivo lakše i nama kao timu, i svakom pojedinačno.