Nova Iskra je u junu 2012. predstavila sasvim novi format besplatnih, multidisciplinarnih stručnih konsultacija namenjenih širokom polju profesionalaca iz domena dizajna, IT-a, preduzetništva i drugih srodnih oblasti, u skladu sa svojom misijom da pruži profesionalnu podršku mladim kreativcim i inicijativama iz polja dizajna, arhitekture, kreativnih industrija i preduzetništva.
Drugi po redu AKS ME ANYTHING program u ovoj godini, održava se uz podršku ERSTE Banke i to u četvrtak, 10. decembra, u periodu od 17 do 19 časova.

Događaj je osmišljen tako da pomogne onima koji rade na razvoju konkretnih projekati ili imaju potrebu za konsultacijama iz domena dizajna, arhitekture, startupa, biznisa, art direkcije, komunikacijskih strategija, brendinga, pravnih i administrativnih pitanja, intelektualne svojine, osnivanja preduzeća i drugih relevantnih tema.

Radni stolovi Nove Iskre pretvaraju se u kabine u kojima učesnici mogu da neometano i besplatno razgovaraju sa izabranim konsultantom tokom svojih 15 minuta. Za učešće se mogu prijaviti i studenti završnih godina fakulteta koji imaju konkretna pitanja vezana za svoje završne radove ili druge projekte.

Izvor: novaiskra.com