Interaktivna izložba Budi u plusu namenjena je deci ne mlađoj od 8 godina.
Izložba govori o vrednostima u životu, o svetu novca, njegovoj istoriji i savremenoj upotrebi i vrednosti.

Izložbu organizuju Muzej nauke i tehnike i Erste Banka, i biće otvorena u periodu od 21. maja 2014. do 11. januara 2015. godine.

„Budi u plusu“ je izložba Dečjeg muzeja „ZOOM“ iz Beča, napravljena u saradnji sa Dečjim muzejem „FRida & freD“. Inicijativa za organizaciju izložbe pokrenula je Erste Grupa kao deo programa Sponzorstva sa dodatom vrednošću. Deo materijala za realizaciju izložbe ustupila je Narodna banka Srbije.