Kada ideje i reči zamene oružje, onda je svaka borba poželjna. Debattlefield ima za cilj razvoj svesti zajednice o potrebi i neizmernom značaju razvoja kulture govora, otvorenog dijaloga, kreativnog i kritičkog mišljenja sa namerom razvoja vrednosti otvorenog društva. Ova super ekipa osvojila je najveći broj glasova publike i postali su pobednici programa Centrifuga 2015. godine. Međutim, svoju „borbu“ uporno nastavljaju i šire i u 2016. godini.

Kako je došlo do povezivanja sa debatnim klubovima iz regiona?

Povezivanje sa debatnim klubovima iz regiona desilo se zahvaljujući velikom entuzijazmu koji nas je ispratio na međunarodni turnir „Budva Open“ 2013. godine. Tada smo kao pravi početnici nastupili u ulozi debatera i besednika i kao Debatni klub Gimnazije „Svetozar Marković“ iz Niša, predstavili svoj grad i srednjoškolce Srbije. Kada se nađete u konkurenciji takmičara srednjoškolaca i studenata Zapadnog Balkana, bude vam potpuno jasno gde se trenutno nalazite svojim znanjem i veštinama i kuda vas mogu odvesti vaši stavovi i želje. Refleksija tadašnjeg stanja naših mogućnosti nam je potvrdila da je pred nama dug put ozbiljnog i napornog rada, ali istovremeno smo pred sebe postavili još ozbiljnije ciljeve i shvatili da ih možemo ostvariti jedino kroz saradnju sa debatnim klubovima regiona. Najveću pomoć u procesu usmeravanja rada našeg debatnog kluba i oblikovanja vizije debatnog programa Srbije, pružio nam je gospodin Krsto Vuković iz Centra za kreativnu komunikaciju „Logos“ iz Budve, čijim je zalaganjem debata ušla u sve srednje škole Crne Gore kao nastavni predmet.

O kvalitetu tog „Budva Open-a“ brinula je i „Otvorena komunikacija“ iz Beograda, čiji su članovi Helena Ivanov, Stefan Siridžanski i Dušan Jovčić godinu dana kasnije bili i predavači na našem festivalu nauke „Nauk nije bauk“. Zahvaljujući saradnji sa ovom najozbiljnijom debatnom mrežom u Srbiji, učestvovali smo na treningu simulacije Međunarodnog krivičnog suda u Zagrebu 2014. godine, gde smo ostvarili saradnju sa udruženjem „Hermes“ iz Zagreba sa kojim smo kasnije sarađivali u okviru projekta „Kuća Ane Frank“ iz Amsterdama, „HIP – Lessons for Today“. Sa debatnim klubom „Gorgije“ iz Banja Luke smo ostvarili i profesionalnu saradnju i prijateljstvo u okviru BaLMUN konferencije koja je održana u Banja Luci aprila 2015. godine. Mapiranjem Zapadnog Balkana, ostalo nam je još da se povežemo sa Makedonijom i Slovenijom.

Zahvaljujući programu CENTRIFUGA, predstavili smo svoj projekat na B101 – Summit 100 Young Leaders South – Eastern Europe koji je održan novembra meseca 2015. godine u Beogradu i odmah nakon prezentacije sklopili dogovor o saradnji sa debatnim klubovima iz Makedonije. A, Slovenija se nametnula  sama, sasvim neočekivano! Medijska kampanja koja je pratila Centrifugu je dovela do toga da je „Debattlefield“ postao sinonim za svet debate. Jednog jutra u našem se „sandučetu“ našao poziv za učešće na međunarodnom debatnom turniru u organizaciji udruženja „Za in Protiv“. Taj izazov nismo mogli odbiti.

 4

Šta podrazumeva ta saradnja?

Saradnja sa udruženjima iz regije Zapadnog Balkana i ostatka sveta (ovo takmičenje okuplja pedeset timova iz celog sveta) će nam omogućiti da razvijemo mrežu prijatelja od kojih ćemo učiti i veštine koje će nam omogućiti da juna meseca i mi organizujemo jedan turnir u svom gradu. Takvo znanje jednom srednjoškolcu iz Srbije omogućuje razvoj organizacionih veština, kritičkog i kreativnog mišljenja i razmenu različitih pozicija u postavljanju prema svetu čiji je on sastavni deo. Našim učenicima se retko pruža prilika da društvene nauke izučavaju kroz ozbiljne dileme koje se svakodnevno nameću u savremenom svetu. Neke od tih dilema su THBT class is more important than race, THBT the West should replace Saudi Arabia with Iran as its primary partner in the Middle East, TH regrets the dominant narrative of women as nonviolent and vulnerable in conflicts and humanitarian crises.

Zašto je važna ta razmena iskustva na Balkanu?

Zbog otvorenog dijaloga koji je jedini siguran metod ostvarenja otvorenog društva, jedinog društva po meri čoveka. To je ono društvo u kojem različitosti nisu prepreka, već prednost; društvo u kojem je poželjno postojanje teze i antiteze sve dotle dok one vode sintezi. Napokon, dijalektika jeste zajednički imenilac i prirodi i društvu.

 1

Koji su dalji koraci?

Januar mesec je period kada pripremamo zvaničan sajt Debatnog kluba Grada Niša, materijale za edukacije nastavnika i učenika koje će se održati marta meseca, ostvarujemo kontakte sa školama i lokalnim vlastima i pripremamo prostor za rad udruženja. Februara meseca ćemo imati zvaničnu prostoriju i edukativni sajt, gde zainteresovani mogu dobiti sve detaljnije informacije, konsultovati se o načinima upotrebe debate u nastavi i vannastavnim aktivnostima, novostima iz sveta debate i mogućnostima primene debate u različitim oblastima društvene stvarnosti.

Kako se zainteresovani mogu pridružiti klubu?

Do februara meseca, kada ćemo biti vidljivi i u fizičkom i u virtuelnom svetu, svi zainteresovani nas mogu naći na zvaničnoj Fejsbuk stranici « Debattlefield » projekta gde ćemo dostavljati sve informacije o daljim aktivnostima.

Luka Ličina