Ako si mladi umetnik/ca, izlagač/ica ili kustos/kinja izložbe prijavi se na konkurs koji je raspisao Dom Omladine za izlagačku sezonu 2017. godine.  Konkurs je otvoren od  7. juna do 7. jula 2016. godine, a rezultati konkursa biće saopšteni najkasnije do kraja septembra 2016. godine.

Prijave se šalju putem elektronske pošte: galerijakonkurs2017@domomladine.org. U naslovu e-mejla treba da navedeš svoje ime i prezime i naziv izložbe/projekta sa kojim konkurišeč, a prijava u elektronskoj formi treba da sadrži:

  1. .Tekstualni dokument sa osnovnim podacima o izlagaču (ime i prezime, adresa, mejl, telefon), biografijom i kratkom informacijom o dosadašnjem radu (word doc do 2000 karaktera računajući i razmake).
  2. Prezentaciju radova, opis njihove postavke i tehničku specifikaciju (do 3000 karaktera). Vizuelna prezentacija radova podrazumeva: reprodukcije slika, crteža, skica projekata, instalacije, kadrove iz videa, itd; do 10 reprodukcija sa naslovom, tehnikom, trajanjem i godinom nastanka, i linkove na dodatne zvučne, video i internet prezentacije. Poželjno je da fajl prezentacije bude u PDF formatu* koji ne treba da prelazi 800kb.
  3. Predlog dodatnih programa (ukoliko ih planirate) tokom trajanja vaše izložbe – u vidu razgovora o izloženim radovima, javnog vođenja kroz izložbu (do 3000 karaktera).

U slučaju da nisi u mogućnosti da prijavu dostaviš elektronskim putem, konkursni materijal na CD-u možeš poslati poštom na adresu: Dom omladine Beograda, Makedonska 22/4, sa naznakom: ZA KONKURS GALERIJE, ili doneti lično u redakciju DOB-a, Makedonska 22, 4. sprat, svakog radnog dana od 10:00 do 15:00 časova.

Odluku o izabranim projektima 51. izlagačke sezone koji će dobiti priliku da budu izloženi u Galeriji donosi Savet Galerije Doma omladine Beograda u sastavu Biljana Đurđević, Marija Radoš, Ana Bogdanović i Dušan Savić.

Izvor: Dom omladine Beograd