Konferencija na temu inovativne filantropije, međusektorske saradnje, održivosti civilnog društva i uloge poslovnog sektora, donatora i fondacija u razvoju lokalnih zajednica, Forum za održive zajednice, održaće se 12. juna 2015.godine u Impact HUB-u.

Koji su programi i mehanizmi filantropije zastupljeni u korporativnom sektoru u Srbiji? Koji su trendovi u finansiranju neprofitnih i socijalnih inicijativa? Kako funkcionišu fondovi, filantropija i crowd funding?

O održivim i inovativnim mehanizmima finansiranja OCD u Evropi, regionu i našoj zemlji, diskutovaće predstavnici poslovnog, civilnog i drugih sektora zajedno sa stručnjacima iz ovih oblasti. Učesnici će se  upoznati sa venture filantropijom i razvojem prvog Impakt fonda za Centralnu i Istočnu Evropu, koji više od 20 godina razvija finansijske mehanizme za podršku socijalne ekonomije i preduzetništva.

Događaj organizuje Smart kolektiv u partnerstvu sa Forumom za odgovorno poslovanje i uz podršku USAID-a.

Prijavite se za učešće slanjem mejla na office@smartkolektiv.org sa sledećim podacima:

–        Ime i prezime osobe koja prisustvuje;

–        Naziv organizacije/institucije ispred koje se prijavljujete;

–        Kontakt mejl;

–        Broj telefona.

Agenda i više detalja o Forumu za održive zajednice će vam biti dostavljeni putem mejla.

 

Izvor: Smart kolektiv