Jedan od projekata koji su se našli u finalu Centrifuge, Posadi drvo, bavi se povećanjem procenta zelenih površina, pošumljavanjem i formiranjem vazdušnih pojaseva, a značaj ovog projekta ogleda se kroz očuvanje i unapređenje okoline u kojoj živimo.
Dobro znamo da je za realizaciju svake inicijative potrebno okupiti i animirati zajednicu kojoj je projektna zamisao i namenjena.
Siniša Mali, učesnik Centrifuge koji stoji iza ove ideje, uspeo da je okupi najveću zajednicu na Fejsbuku. Iz tog razloga porazgovarali smo sa Sinišom koji nam je otkrio na koji način je zainteresovao tako veliki broj ljudi za svoju super ideju!

Na koji način ste se angažovali oko prikupljanja lajkova na fejsbuku?
Za lajkove smo se angažovali najviše preko mog profila i preko profila prijatelja sa kojima radim, preko saradnika sa kojima radim na projektu kao i preko grupa gde su svi ti ljudi koji se bave proizvodnjom sadnica.

Nije bitan samo broj lajkova već sa tim ljudima treba ostvariti i neku vrstu interakcije. Na koji način si animirao zajednicu?
U pravu ste za lajkove. Nebitno koliko neko lajkova ima. Kada bih zvao ljude koji su lajkovali stranicu, ne znam da li bi došao ni deseti deo njih, ali to je već stvar nas koji držimo te stranice; da te ljude zainteresujemo za to što radimo. Treba zainteresovati sve te ljude koji su lajkovali tu stranicu zanimljivim sadržajima i objavama da bi oni stvarno uživali u tome što gledaju, da bi tražili nove objave od nas i da bi se motivisali na postavljanje pitanja.
To je nama nekim delom uspelo, tako da su naše objave bile i deljene i ljudi su se baš zainteresovali.

Marko Lazović