Kroz proslogodišnji Nacionalni forum za zelene ideje, koji Trag fondacija realizuje uz podršku Erste Banke i Fonda braće Rokfeler (RBF) podržana je ideja Konjičkog kluba Aranđelovac! Kako bismo vas inspirisali da se prijavite za novi konkurs koji traje do 2. maja, razgovarali smo sa ovom super ekipom.

1. Iako mnogi ne bi povezali konje i preduzetništvo, vi ste uspeli! Kako se javila vaša ideja?

Konjički klub “Aranđelovac” je neprofitna organizacija uglavnom okrenuta ka rešavanju socijalnih pitanja, ka sportu i ka terapiji pomoću konja, a naše aktivnosti se umnogome realizuju angažovanjem naših članova – volontera. Naša vizija – „Sa konjem do zdravlja i uspeha“ – ili jednostavno kvaliteno provođenje vremena u prirodi, na svežem vazduhu, sa životinjama. Naša misija je unapređenje odnosa između čoveka i prirode, gde konj predstavlja sponu u kojoj novac nije preduslov za aktivno uključivanje svih pojedinaca. A naš cilj je poboljšanje kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Programi Kluba realizuju se organizovanim aktivnostima mladih volontera i članova, koji su stub temeljac naše organizacije.

U odnosu na sve ovo, a i imajući u vidu da treba finansirati ne samo hranu i negu za 8 konja, već i ostale troškove organizacije, što iznosi oko 64.000 evra godišnje bilo je jako teško kontinuirano obezbeđivati ta sredstva kroz projekte i donacije, pa smo pristupili izradi novog strateškog plana. Kroz program “Program za održivost”, u okviru kojega je Fondacija Trag podržala naš projekat “Saradnjom protiv siromaštva”, što je našoj organizaciji dalo vetar u leđa, ne samo kroz sredstva koja smo kroz taj projekat prikupili, već i kroz ozbiljan konsultantski rad na izradi strategije održivosti organizacije, koja je podrazumevala razvoj partneskih odnosa sa donatorima, kao i razvoj preduzetništva u cilju postizanja što veće nezavisnosti organizacije. Zadatak nije bio ni najmanje lak, jer je trebalo izraditi strategiju koja podrazumeva razvoj preduzetništva, a ni po koju cenu ne odstupiti od misije, vizije i ciljeva naše organizacije. Konkurs “Nacionalni forum za zelene ideje” koji su pokrenuli Trag Fondacija, Erste Banka i Fondacija braće Rokfeler predstavljao je idealnu priliku za takav vid preduzetničkih ideja, jer naša organizacija i ovaj forum dele iste vrednosti, vezane za prirodu, zaštitu životne sredine i inovativnost. Kako smo kroz fandrejzing aktivnosti već posedovali imanje – zemljište u selu Vukasovci, nadomak Aranđelovca, zaključili smo da savremeni čovek ima veoma izraženu potrebu za kontaktom sa prirodom i da bi većina turista koje smo odveli na naše imanje u Vukasovcima volela da tu, u nezagađenoj prirodnoj sredini, provede nekoliko dana. Kako bi izgradnja bilo kakvog “standardnog” smeštajnog objekta narušila okruženje na našem imanju, rodila se ideja izgradnje “Eko kampa Vukasovci”, koji će se bazirati na bungalovima napravljenim od prirodnih materijala: kamena, drveta, slame i zemlje. Ovi bungalovi su zapravo mešavima sojenica i zemunica, a sa svojim travnatim krovom, jednom stranom ukopani u zemlju zapravo najviše podsećaju na “hobitske kućice”.

13006453_994219894019554_1352822913874405970_n

2. Vaša odlučnost ključna je za ostvarenje ovako velikog projekta. A koju je ulogu i značaj imalo takmičenje za Zelene ideje?
Čini mi se da je najvažnije što sam konkurs insistira, ne samo na održivosti preduzetničke ideje, već i na izradi biznis plana, jer se očekuje da se preduzetnička ideja unapređuje i razvija kroz vreme. Ovo nas je navelo na promišljanje i na veliku ozbiljnost pri planiranju celog Eko kampa Vukasovci, pa smo, iako je nagrada obezbeđivala sredstva samo za prvi bungalov, već pri popunjavanju konkursne dokumentacije, u okviru izrade biznis plana, izradili mini urbanistički plan imanja, uključujući i strategiju razvoja “Eko sela Vukasovci”. Mislimo da je ovo jako važan segment konkursa, jer bi mi, bez ovakvog pristupa, verovatno prvi bungalov postavili na potpuno pogrešno mesto, koje smo u okviru izrade biznis i urbanističkog plana, namenili budućem centralnom – velikom bungalovu, koji će se praviti za par godina, od prihoda stečenih kroz prvi, pa drugi bungalov, a sa namenom prostora za edukativni centar.
Sada, kada se izgradnja prvog bungalova bliži kraju, jasno nam je da nismo pogrešili, jer nam se svakodnevno javljaju ljudi koji se raspituju za trenutak otvaranja i za rezervacije. Sa druge strane, da nije bilo ovog konkursa i nagrade koju smo osvojili, mi ne bi smo bili u mogućnosti da pokrenemo ovu preduzetničku ideju za koju smatramo da će se za samo par godina razviti u ozbiljno “Eko selo”, koje će omogućiti održivost naše organizacije.
3. Željno iščekujemo novu generaciju ljudi koji razmišljaju “zeleno” Koji je vaš savet za njih?
Konkurs “Zelene ideje” će vam omogućiti da obezbedite sredstva za početak velikih preduzetničkih ideja, tako što će vas naterati da promislite koji će biti vaši prvi koraci i kako se sa relativno malim sredstvima mogu razviti velike stvari, ostvariti prihod, a ujedno sačuvati i unaprediti okruženje u kojem živimo.