Razgovarali smo sa Igorom Popovim, učesnikom Centrifuge, koji je samostalno napravio početne korake u realizaciji svoje zamisli i uz pomoć Superste.net platforme uspeo da ostvari svoj cilj.
Njegova projektna ideja bila je lokalizacija sadržaja sa edukativne platforme Khan Academy i za sada je na odličnom putu da te sadržaje u potpunosti prevede.
O radu na projektu i ulozi Superste.net programa u razvoju njegovih ideja pročitajte u narednim redovima.

Kako si prepoznao potrebu za ovakvom inicijativom?

Khan Akademija je platforma koju sam slučajno otkrio tragajući za pojašnjenjima pojmova iz, meni tada stranog, sveta finansija. Odgledao sam par snimaka koji su mi pružili odgovor na pitanja koja sam u tom trenutku imao i odmah sam uvideo vrednost tako lako dostupnih i besplatnih obrazovnih resursa. Imam tu sreću da engleskim jezikom baratam dovoljno za nesmetanu upotrebu ovakvih sadržaja, ali pravi efekat na širem polju se definitivno može postići jedino kroz lokalizaciju na srpski jezik.
Velika moć platforme Khan Akademije jeste u tome što je ideja svetske publike, odnosno, “jedne škole za sve” – ugrađena od samog početka, pa sam upravo tu našao prostor za sopstveni anganžman. Želeo sam da nešto za šta verujem da je budućnost obrazovanja barem malo približim našem govornom području.

Samostalno si napravio početne korake u realizaciji svoje zamisli. Na koji način si to uspeo?

Khan Akademija u sve svoje procese uključuje višejezičnost, a za koordinatora aktivnosti pojedinog jezika je rezervisala ulogu Zagovornika Khan Akademije. U trenutku kada sam dobio ponudu da preuzmem tu ulogu za srpski jezik, već sam se aktivno zalagao za transformaciju obrazovanja, tako da negativni odgovor jednostavno nije bio opcija.
Dobrodošlica zajednice Zagovornika iz celog sveta, kao i podrška tima Khan Akademije bili su velika pomoć za brzi početak prevodilačkih aktivnosti, kao i za proces uspostavljanja lokalne zajednice volontera i širenja partnerske mreže. Usledio je dug period zajedničkog rada na lokalizaciji mnogobrojnih snimaka i interaktivnih vežbi, dominantno iz matematike za osnovnu školu, ali isto tako i na promovisanju ideja koje karakterišu obrazovanje vredno 21. veka.

U kojoj meri ti je program Superste bio podsticaj za sprovođenje tvoje ideje?

Iako se za Superste program može reći da je to takmičenje za nagrade najuspešnijim projektima, nama je primarno bila želja da probamo da kroz učešće dođemo do konkretnih saveta za naš dalji rast i razvoj. Tokom Projektne klinike smo uspeli da dobijemo odgovore na dileme iz sveta birokratije, uspostavljanja organizacije i pristupa prikupljanju donacija. Takođe su dragoceni bili saveti za nalaženje partnera sa kojima bismo mogli ostvariti saradnju na polju prevođenja titlova i sinhronizacije video materijala.
Naravno, ne bi se žalili da smo završili i među prvih deset, ali uspeli smo da iz programa izvučemo ono što je nama korisno, a, slučajno ili ne, upravo tada smo došli i na korak od najvećeg cilja koji smo do sada sebi postavili.

Koliko ti je Superste platforma koristila kao alat za promociju projekta?

Paralelno sa učešćem na Superste konkursu ovog leta, organizovali smo i do sada najveći volonterski poduhvat sa učenicima, matematičarima, prevodiocima i jednostavno – ljudima zainteresovanim za besplatno i kvalitetno znanje. Sinergija promocije inicijative kroz konkurs i naš zajednički rad omogućila je da održimo tempo rada, ali i da ga proširimo novim volonterima. Samo povećanje vidljivosti Khan Akademije dovelo je do novih prijava zainteresovanih.
Kada se na nečemu radi volonterski, u slobodno vreme, nema mnogo mogućnosti za profesionalnu promociju. To takođe ograničava i pristup onima koji bi nam mogli pomoći, ali za nas, na primer, još nisu čuli. Platforma kao što je Superste u tom prostoru može odigrati ključnu ulogu.

Koja je sledeća faza projekta? Kakvi su planovi za budućnost?

Upravo ovih dana objavljujemo ostvarenje velikog cilja na kome smo dugo i vredno radili. Khan Akademija je, osim na engleskom jeziku, dostupna u potpunosti još samo na španskom, portugalskom, francuskom, turskom i norveškom jeziku. U takozvanoj “testnoj fazi” se nalaze još tri jezika – bugarski, danski i poljski. Odnosno, preciznije, nalazila su se tri! Sada se ovoj privilegovanoj grupi jezika pridružio i srpski, tako da oni koji posete adresu sr.khanacademy.org, mogu da vide šta smo to sve spremili za vas!
Sada kada su svi ti lokalilzovani sadržaji postali vidljivi, planiramo da kroz promociju platforme dopremo do što većeg broja ljudi. Nadamo se da ćemo sprovesti i pilot projekat primene u učionici, kako bi pokazali moć spoja neformalnog i formalnog obrazovanja. Takođe razmatramo i osnivanje organizacije kroz koju ćemo, uz pomoć donacija, moći da dodatno podignemo nivo aktivnosti. Tako bi, pored matematike i računarstva na kojima je trenutno fokus, mogli da pređemo i na druge oblasti kao što su fizika i biologija, finansije i preduzetništvo, istorija i umetnost.

Marko Lazović