Udruženje građana Opeka je u proteklih godinu dana sprovelo nekoliko projekata u okviru kojih su oslikani murali širom grada Užica. Najveći broj murala oslikan je tokom festivala Revitalizacija koji se odigrao u maju ove godine.

Aktivisti ovog udruženja će u subotu 10. decembra predstaviti izložbu fotografija i projekciju filma nastalih u okviru projekta “Revitalizacija” na kojoj će predstaviti sve oslikane murale i svoje dosadašnje rezultate.

Izložba će biti otvorena od 12.00 h u GKC Užice (klub Štab), a otvoriće je vrhovni popečitelj udruženja građana Opeka Uroš Marić kao i izvršni popečitelj Opeke Branko Marković.