U petak, u Vršcu, 30. oktobra 2015. godine sa početkom u 09.00 održaće se konferencija o internet poslovanju pod nazivom Wwrsac. Učesnici je nazvaju najinspirativnijom konferencijom u Srbiji koja promoviše Živi lokalno – radi globalno kao način života.

Dvodnevna agenda konferencije sadrži niz predavanja korisnih svima koji se bave stvaranjem sadržaja, dizajnom ili odnosima sa javnošću. Sva predavanja sastavljena su od ličnih priča, a uz zvanični deo konferencije organizovano je i večernje druženje za učesnike gde će biti prilike za umrežavanje. Predavanja su podeljena u četiri bloka (keynote, freelance, outsourcing i startup) za koje će biti zaduženi uspešni pojedinci iz pomenutih oblasti; Garry Whitehill, Radu Ticiu, Martina Anđelković, Dario Manesku, Bojan Stefanović, Jovana Kostić, Mita Stojić, Nenad Mladenović, Sonja Dakić i Nikola Mitić, a u program je uključeno i predavanje iznenađenja!

Sve aktivnosti konferencije održače se u kongresnom delu Centra Milenijum u Vršcu, a za noćenje su obezbeđene povlašćene cene u skoro svim smeštajima u gradu.

Izvor: wwvrsac.rs