Udruženje e-Front i ERSTE banka pokreću konkurs za besplatno korišćenje mesta u Hub & Coworking prostoru “Apolo” koji uključuje i korišćenje zajedničkog radnog prostora, tehničke opreme, savetodavnu i mentorsku podršku, edukacije, umrežavanje sa drugim privrednim subjektima, podršku u finansiranju i prikupljanju sredstava i promociju.
Konkurs je namenjen svima koji nameravaju ili se već bave socijalnim preduzetništvom.

Na konkursu mogu učestvovati pojedinci, timovi ili registrovana udruženja, preduzeća, itd. čija delatnost spada u pružanje različitih usluga u oblasti socijalne i dečije zaštite kao i osoba sa invaliditetom, zaštite i unaprađenja zdravlja, nauke i obrazovanja i vaspitanja, kulture i umetnosti, očuvanja prirode, zaštite životne sredine, komunalnoj, delatnosti sakupljanja sekundardnih sirovina i reciklaže, korišćenja alternativnih izvora energije. zanatstva i posebno promocije i obnove ztarih zanata i domaćih radinosti.

Od primljenih prijava, Udruženje e-Front i ERSTE će izabrati pojedinca ili tim koji u svojoj prijavi pokažu najveći potencijal svoje poslovne ideje i nagraditi ih besplatnim korišćenjem coworking prostora, mentorstvom i pohađanjem različitih kurseva koji će im pomoći da realizuju svoju ideju, pokrenu ili unaprede posao.

Uslovi i propozicije konkursa su sledeći:
– Poslovna ideja mora da odgovara principima socijalnog preduzetništva.
– Ideja mora biti detaljno predstavljena, definisana i izvodljiva.
– Rok za podnošenje predloga je 5. decembar 2015. do 17 časova.

Prijave može slati i za sve dodatne informacije se obratiti emailom na: info@e-front.org.rs.