Š.U.N.D. (Šta Umetnost Nudi Društvu) je grupa poznata po organizaciji međunarodnog umetničkog festivala Š.U.N.D.

Konkurs za izlaganje u studiju Š.U.N.D. otvoren je od septembra 2015. godine. Na konkurs se mogu prijaviti umetnici svih profila i ne postoji starosno ograničenje niti ograničenje u po pitanju forme umetnosti. Prijave se šalju u obliku fotografije na mejl grupasund@sund.rs uz kratku biografiju.

Teme radova su veoma raznolike čime Š.U.N.D. ne ograničava umetničko delovanje već, naprotiv, nudi umetnicima podstrek. Među brojinm delima uvek bude i onih koja su društveno angažovana iako to nije ni pravilo ni obaveza. Poruke takvih radova usmerene su protiv cenzure i bahatosti kapitalističkog sistema; osim toga ti radovi ukazuju i na to kako je svako od nas odgovoran za opšte stanje stvari i pozivaju na budnost i svestan rad na sebi.

Sveukupno delovanje programa Š.U.N.D. ima za cilj promociju umetnosti i mladih umetnika. Brojnim izložbama pruža se šansa umetnicima da predstave svoj rad publici i da njihove ideje budu primećene.
S obzirom na to da je festival stekao i međunarodnu publiku, Š.U.N.D. ima to zadovoljstvo da na izložbama ugosti i inostrane umetnike.

Festival se od 2010. održavao svake godine u Beogradu, a od 2013. svoje izdanje ima i u Lisabonu.
2012. grupa Š.U.N.D. je nagrađena Nagradom grada Beograda za svoj dosadašnji rad u oblasti kulture i umetnosti.

Izvor: sund.rs