Ako imaš svoje udruženje, a nedostaje ti prostor za rad, možeš se prijaviti za učešće u Projektu «Inkubator Gnezdo» i obezbediti korišćenje prostorija za rad na 6. spratu zgrade „Palata Beograd“ u Ulici Masarikova broj 5. izabrana udruženja će dobiti priliku da koriste ovaj prostor do kraja 2016. godine potpuno besplatno.

Na konkursu koje organizuje Kancelarija za mlade mogu se prijaviti udruženja registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima, a na teritoriji Beograda, koja nisu u postupku likvidacije, stečaja, pod zabranom obavljanja delatnosti, koja nisu kažnjavana za prekršaje ili privredni prestup u protekle dve godine, i nije u blokadi računa, poreskim ili dugovima prema organizacijama socijalnog osiguranja.

Prijava na javni konkurs dostavlja se na popunjenom i overenom Obrascu prijave uz koji se podnosi sledeća dokumentacija: potpisana i overena izjava o ispunjavanju uslova za učešće, popunjen Obrazac kriterijuma i dokumenti koji dokazuju ispunjenost kriterijuma. Obrasci se mogu preuzeti u Kancelariji za mlade i saradnju sa udruženjima ili sa zvanične internet stranice grada Beograda, kao i Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima.

Kriterijume za evaluaciju prijavljenih kandidata možete pronaći na izvornom tekstu konkursa na stranici Kancelarije za mlade.

Rok za prijavu na konkurs je 28. jun 2016. godine

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati i Jugoslava Vojnović, kontakt telefon: 011/ 715-7351 i Julijana Ivković, kontakt telefon: 011/ 715-7355

 

Izvor: Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima Beograd