Podrška inovativnim projektima zasnovanim na principima održivog razvoja koji mogu da ostvare značajan društveni, ekološki i ekonomski uticaj u lokalnim zajednicama, uz istovremenu zaštitu životne sredine – to je najkraći opis konkursa koji je četvrti put raspisao Nacionalni forum za zelene ideje. Ovaj konkurs za ekološki orijentisane poslovne ideje sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler (RBF) i Erste Bankom.

Na konkurs koji je otvoren do 2. maja, mogu da se prijave pojedinci, udruženja i mala preduzeća i preduzetnici. Tri ideje sa najvećim potencijalom za unapređenje kvaliteta života društvene zajednice dobiće po 5.000 dolara koji su namenjeni realizaciji ideje, biće dodatno podržani putem konsultacija i mentorstva sa ciljem da postanu konkurentni i održivi na duži period. Pobednici konkursa biće u prilici i da svoje projekte predstave na regionalnom forumu Filantropija za zelene ideje Fonda braće Rokfeler (RBF) koji će biti održan u Srbiji u julu 2016. godine, a najbolji će dobiti dodatnih 10.000 dolara.

Green-Idea-760x349

Prisutnima na predstavljanju ovogodišnjeg konkursa izvršna direktorka Trag fondacije Biljana Dakić Đorđević kazala je da je u prethodne tri godine podržano devet projekata, a da uložena sredstva svih partnera do sada prelaze iznos od sto hiljada evra.

„Pored finansijske podrške, dobitnicima nagrada obezbedili smo dodatnu podršku u vidu konsultacija, mentorstva i razmene iskustava. Verujemo da će uspešni primeri dosadašnjih dobitnika u razvijanju održivih biznisa podstaći i druge da budu preduzimljivi i na taj način doprinesu razvoju svojih lokalnih zajednica“, istakla je Dakić.

„Treba veoma ceniti pristup koji imaju preduzetnice i preduzetnici koji rade u duhu zelenih ideja, jer oni osim svih aspekata o kojima mora da vodi računa bilo koji biznis, posebnu pažnju obraćaju na društveni i ekološki efekat na zajednicu. Pokušaćemo u tome da im pomognemo i finansijski i savetodavno”, izjavio je Vladimir Todorović, ekspert za društveno preduzetništvo i eksterne komunikacije Erste Banke.

Podnosioci projektnih ideja se na konkurs mogu prijaviti putem Prijavnog formulara, koji se može preuzeti na sajtu www.tragfondacija.org. Popunjen prijavni formular neophodno je poslati do 2. maja 2016. godine do 17 časova, elektronskim putem na adresu: zeleneideje@tragfondacija.org.