1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

Organizator konkursa je Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad MB 08063818, PIB 101626723 u saradnji sa partnerima Fondacija za nove komunikacije Dokukino, Palmotićeva 25, Beograd MB 28827725, PIB 108463123 i
Vibe Network, Nebojšina 24, Beograd, MB 20722690, PIB 107006001 (u daljem tekstu: Organizator)

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Program se organizuje pod nazivom Superste. net i obuhvata tri konkursa: Centrifugu, namenjenu formalnim i neformalnim organizacijama; Klub Superste, namenjen pojedincima i Superste+, namenjen prethodnim učesnicima programa. Konkurs se organizuje preko internet platforme www.superste.net, a zainteresovani prijavljuju projekte isključivo popunjavanjem onlajn
formulara, dostupnog na toj platformi.

Konkursi za Centrifugu, Superste+ i Klub Superste se organizuju u periodu od 23.3.2017. do 17.5.2017. godine, uključujući granične datume.

Konkurs se organizuje u svrhu izbora najboljih omladinskih, društveno odgovornih ideja za unapređenje zajednice u oblasti kulture i umetnosti i obrazovanja.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na celoj teritoriji Republike Srbije.

4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU

Pravo učešća na konkursu Klub Superste imaju fizička lica od 16 do 35 godina starosti, sa prebivalištem na teritoriji Srbije. Uslov u pogledu godina starosti učesnici treba da ispunjavaju na dan 31.12.2017. godine. ( u daljem tekstu: Učesnici)

Pravo učešća na konkursu Centrifuga imaju registrovane organizacije i neformalne grupe. Registrovane organizacije su one koje su formalno registrovane u Agenciji za privredne registre, dok se neformalnom grupom smatra projektni tim od minimum tri osobe koje su okupljene oko jedne ideje. Maksimalan broj članova projektnog tima koji učestvuje na konkursu može biti 10 osoba. Svaki član projektnom tima koji je učesnik konkursa Centrifuga mora ispunjavati starosnu granicu predviđenu stavom 1 iz tačke 4 (u daljem tekstu: Učesnici).

Superste.net program podržava projekte koji se realizuju u mestima u kojima Erste Banka posluje. Kompletan spisak filijala i gradova dostupan je na internet sajtu http://www.erstebank.rs/rs/

Prijavljene projektne ideje treba da budu nove, nerealizovane, inovativne i da doprinose unapređenju zajednice, popularizaciji umetnosti, kulture i obrazovanja.

Učestvujući na Konkursu Učesnici prihvataju u celosti ova Pravila.

5. DETALJAN MEHANIZAM PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS

Konkurs Centrifuga

Centrifuga je prvi deo Superste.net programa. Proces počinje onlajn objavom Konkursa nakon čega predstavnici formalnih i neformalnih organizacija mogu da prijave projektne ideje i to isključivo popunjavanje onlajn formulara dostupnog na platformi www.superste.net.

Nakon objave prijavljene projektne ideje, učesnici sa Superste mentorima rade na razvoju projekata, kroz onlajn i oflajn događaje. Do trideset projekata koje bira ekspertski tim, po izboru Organizatora, biće pozvano u drugi deo takmičenja, na događaj Ideodrom, gde će raditi u direktnom kontaktu sa Superste mentorima kroz niz ekspertskih radionica, predavanja i razgovora. Prisustvo bar jednog člana ili članice svakog prijavljenog tima na Ideodromu je obavezno. Do dvadeset projekata koji se predstavljaju žiriju na završnom događaju određuje onlajn publika. To su projekti koji imaju najveću podršku onlajn zajednice odnosno najveći zbir poena koji čine 70% glasova sa platforme Superste.net, 15% lajkova prikupljenih preko Fejsbuk stranice projekta i 15% podrške prikupljene preko Tviter stranice projekta. Na završnom događaju žiri bira deset pobedničkih projekata, a specijalna nagrada publike dodeljuje se onom projektu koji ima najveći broj glasova onlajn publike, a nije izabran od strane žirija.

Konkurs Klub Superste

Klub Superste je drugi deo Superste.net programa i predstavlja Konkurs za izuzetne pojedince na koji se zainteresovana fizička lica prijavljuju isključivo popunjavnjem onlajn formulara dostupnog na platformi www.superste.net. Nakon objave prijavljene projektne ideje, učesnici sa Superste mentorima rade na razvoju ideja za Superste sadržaje. Na posebnom događaju 28.juna Super znalci biraju pobedničke tri ideje Kluba Superste. Pobednici Kluba Superste su Superste stvaraoci i svojim sadržajima promovišu Superste i sadržaje koje Superste zajednica stvara.

Konkurs Superste+

Superste+ je treći deo Superste.net programa i predstavlja Konkurs za prethodne učesnike i učesnice Superste programa. Na program se mogu prijaviti svi polufinalisti Kluba i Centrifuge iz 2015 i 2016. godine, kao i pobednici Kluba i Centrifuge u periodu 2007 – 2014. Potrebno je da ideju prijave bar dva učesnika ili učesnice iz prethodno opisanih kategorija. Ideje se prijavljuju isključivo preko onlajn formulara dostupnog na platformi www.superste.net. Konkurs Superste+ prati isti vremenski okvir i faze koje prolaze ideje u okviru Centrifuga programa.

Učesnici koji se ne registruju u skladu sa ovim Pravilima biće automatski isključeni iz učešća.

6. VRSTA NAGRADA

Ukupno se dodeljuje 17 nagrada i to 11 u okviru Konkursa Centrifuga, 3 na Konkursu Klub Superste, i 3 nagrade na Konkursu Superste+. Ukupan fond za nagrade je 7.200.000 RSD, od toga 5.100.000 RSD za Konkurs Centrifuga, 1.500.000 RSD za Superste+ i 600.000 RSD za Klub Superste.  Najveći iznos za podršku pojedinačnom projektu u okviru Konkursa Centrifuge i Superste+ iznosi 500.000 RSD, a u okviru Konkursa Kluba Superste 200.000 RSD.

7. NAČIN I POSTUPAK DODELE NAGRADA

Od dvadeset lica, odnosno organizacija izabranih putem javnog glasanja na internetu, deset pobednika Centrifuge bira žiri, izabran od strane Organizatora. Specijalna nagrada publike biće dodeljena Centrifuga projektu koji ima najveći broj glasova onlajn publike, a nije izabran od strane žirija.

Javno glasanje odvija se preko internet platforme superste.net kao i društvenih mreža. Glasanje preko platforme odnosi 70% podrške dok preostalih 30% glasova je ponderisano za ukupan broj fanova na Fejsbuk stranici projekta odnosno ukupnom broju pratilaca na Tviter stranici projekta. Zabranjeno je korišćenje servisa koji funkcionišu po principu razmene glasova (kao što su na primer #followtofollow, kupovina glasova preko društvenih mreža, masovan broj lajkova koji su stigli izvan Srbije itd). Svi projekti koji imaju više od 5% sumnjivih glasova biće sankcionisani diskvalifikacijom.

U postupak izbora pobednika na Superste+ biće uključen Žiri, izabran od strane Organizatora, a u određenom procentu (50%) računaće se i glasovi zajednice prikupljeni tokom faze glasanja.

Pobednike konkursa Klub Superste odabraće Superste tim uz podršku Superste znalaca.

 Postupak konačnog izbora pobednika od strane žirija biće javan.

8. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA

Organizator će po okončanju Konkursa pobednike nagraditi novčanim nagradama. Dobitnici nagrada sa Organizatorom potpisuju ugovor o poslovnoj saradnji, gde će biti jasno definisana prava i obaveze vezana za realizaciju pobedničkog projekta. U trenutku
sklapanja ugovora potrebno je da pobednik bude formalno registrovan u Agenciji za privredne registre.

Rok za završetak projektnih aktivosti koje budu izabrane na Konkursu je kraj 2018. godine.

Učesnici su u obavezi da primljena sredstva koriste isključivo u svrhe definisane ugovorom. Ako organizacija i/ili pojedinac odustane od realizacije projekta dužna je da o tome pismeno obavesti Banku i da primljena sredstva na ime realizacije Projekta vrati Banci. Ako organizacija i/ili pojedinac iskoristi sredstva mimo namene za koju su joj data, dužna je da primljena sredstva vrati Banci, bez odlaganja zajedno sa zakonskom zateznom kamatom od dana uplate tih sredstava do dana vraćanja.

9. DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA

Učesnici koji su prilikom prijavljivanja na Konkurs pružili netačne podatke gube pravo na dalje učešće u konkursu, odnosno dodelu nagrade ako je u međuvremenu osvoje. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo su odgovorna za takvu zloupotrebu podataka.

Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti glasanje je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu glasanja onog ko je navedena pravila prekršio. Ako se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način fabrikuju glasove (nagle promene broja glasova, bilo kakve naznake varanja), Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz Konkursa i zanemari njihove glasove bez daljeg obrazloženja.

10. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Na Konkursu ne mogu učestvovati Organizatori Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica : roditelji, deca,i supružnici, niti organizacije i/ili pojedinci čiji su projekti aktuelni pobednici Superste.net programa u 2015. godini. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u višim iznosima od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

11. PUBLICITET

Učešćem na Konkursima učesnici su saglasni da se njihovi lični podaci mogu objaviti na internet platformi www.superste.net kao i na društvenim mrežama Fejsbuk, Tviter, Instagram i Jutjub.

12. PRAVILA O PRIVATNOSTI

Učestvovanjem na Konkursu, podrazumeva se da je Učesnik dao sledeću izjavu u smislu propisa o zaštiti podataka o ličnosti:

“Saglasan/saglasna sam i ovlašćujem Organizatora Konkursa da moju fotografiju i moje podatke, koje sam dostavio/dostavila na Konkurs, kao i moje podatke koji se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatraju ličnim podacima, može koristiti samo u svrhu i za potrebe sprovođenja Konkursa, objavljivanja pobednika Konkursa, za vreme trajanja konkursa i do okončanja postupka dodele nagrada pobedniku i da ih u druge svrhe ne može koristiti.

RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI:

Erste Bank a.d. Novi Sad
Bulevar oslobođenja 5,
telefon: 0800 201 201

PRAVA LICA (prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)
Pravo na obaveštenje o obradi
Lice ima pravo da zahteva da ga rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome:

 1. da li rukovalac obrađuje podatke o njemu i koju radnju obrade obavlja;
 2. koje podatke obrađuje o njemu;
 3. od koga su prikupljeni podaci o njemu, tj. ko je izvor podataka;
 4. u koje svrhe obrađuje podatke o njemu;
 5. po kom pravnom osnovu obrađuje podatke o njemu;
 6. u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu;
 7. ko su korisnici podataka o njemu;
 8. koje podatke, odnosno koje vrste podataka o njemu koriste;
 9. u koje svrhe se koriste podaci o njemu;
 10. po kom pravnom osnovu koristi podatke o njemu;
 11. kome se podaci prenose;
 12. koji podaci se prenose;
 13. u koje svrhe se podaci prenose;
 14. po kom pravnom osnovu se podaci prenose;
 15. u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.

Pravo na uvid
Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva da mu stavi na uvid podatke koji se na njega odnose. Pravo na uvid u podatke koji se na njega odnose obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka.

Pravo na kopiju
Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva kopiju podatka koji se na njega odnosi. Rukovalac izdaje kopiju podatka (foto-kopiju, audio-kopiju, video-kopiju, digitalnu kopiju i sl.) u obliku u kojem se informacija nalazi, odnosno u drugom obliku ako bi u obliku u kome se informacija nalazi licu bila nerazumljiva. Lice snosi nužne troškove izrade i predaje kopije podatka.

Prava lica povodom izvršenog uvida
Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. Lice ima pravo na brisanje podataka ako:

 1. svrha obrade nije jasno određena;
 2. svrha obrade jeste izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
 3. svrha obrade jeste ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
 4. način obrade je nedozvoljen;
 5. podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
 6. podatak jeste netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
 7. se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim
  slučajevima kada se obrada ne može obavljati u skladu sa odredbama ovog zakona.

Lice ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, ako je osporilo tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

13. AUTORSKA PRAVA

Uzimanjem učešća na konkursu, smatraće se da je učesnik dao automatski i sledeću izjavu: „Isključivi sam nosilac svih autorskih prava na projektima, idejama sa kojima učestvujem na konkursu i ista su oslobođena od svih prava, pretenzija i potraživanja trećih lica”.

14. ODGOVORNOST

Organizator se ne smatra odgovornim i neće snositi odgovornost za bilo kakve posledice, ako internet platforma www.superste.net privremeno bude van funkcije usled više sile, odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

15. PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na internet platformi www.superste.net.

16. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene Pravila ovog Konkursa, uz obavezu da takve izmene bez odlaganja objavi na internetplatformi www.superste.net.

U Beogradu, 23.2.2017.