Sve o programu
Šta je Superste.net?
Kome je Superste.net program namenjen?
Šta su Centrifuga i Klub Superste?
Šta je konkurs Superste+?
Kakve ideje se podržavaju u okviru Superste programa?
Kakav sadržaj nudi Superste.net portal?
Koje su Superste faze programa?
Po čemu se Superste.net programi razlikuju od ostalih inicijativa?
Ko može da učestvuje u Superste.net programima i konkursima?
Zašto Superste.net ne nudi sponzorstva i kredite?
Kako mogu da dobijem mentora i u čemu će mi on ili ona pomoći?
Koliko traje prijava ideje?
Da li mogu da prijavim projekat iako nemam stranice na društvenim mrežama?
Kako da najbolje predstavim svoj projekat?
Šta se dešava kad prijavim projekat za Centrifugu ili Superste+?
Šta se dešava u Centrifugi?
Šta se dešava kad prijavim ideju za Klub Superste?
Ko su Super znalci?
Koliki je iznos donacije za pobedničke ideje?
Šta znači fer glasanje?
Na koji način se biraju najbolja rešenja i inicijative?
Da li ću učešćem u program Centrifuge ili Kluba Superste imati nekih obaveza prema Superste.net zajednici?
Da li i ja treba da učestvujem u zajednici preduzetnika?