Aleksandra Vesić

sertifikovani trener, nezavisna konsultantkinja, viša savetnica u Katalist fondaciji, članica više SO i UO, autorka

Aleksandra Vesić, diplomirana inženjerka elektrotehnike, od 1998. je sertifikovani trener za upravljanje u neprofitnim organizacijama, a 2008. završila postdiplomske studije na London Metropolitan Univerzitetu vezano za Razvojne donatorske prakse. Aleksandra ima više od petnaest godina iskustva u radu u neprofitnom sektoru u zemljama Zapadnog balkana i CEE.

Do 2010. godine Aleksandra je bila Izvršna direktorka Balkanskog fonda za lokalne incijative (sadašnja TRAG fondacija). Pod njenim vođstvom BCIF se razvio u lokalnu fondaciju sa godišnjim budžetom od preko USD 1.5 miliona i vodeću lokalnu organizaciju u razvoju filantropije.

Nakon odlaska iz BCIF-a, Aleksandra radi kao nezavisna konsultantkinja u Srbiji i regionu (Zapadni Balkan i CEE) sarađujući kako sa lokalnim tako i sa međunarodnim organizacijama, kompanijama i vladinim agencijama. Između ostalih, njeni klijenti uključuju Evropsku delegaciju u Srbiji, EU TACSO program u Srbiji i regionu (Zapadni Balkan), USAID, Kancelariju za saradnju sa civilnim društvom, Kancelariju zaštitnika građana, slovenačko Ministarstvo za državnu upravu, Pokrajinsku vladu (Sekretarijat za rad i zapošljavanje), Mott Fondaciju, Erste banku, ErsteStiftung, OAK fondaciju, kao i Otvoreni parlament, CRTU, Divac fondaciju itd. Od 2013. godine Aleksandra je angažovana i kao viša savetnica u Katalist fondaciji koja se bavi razvojem lokalne filantropije u regionu.

Aleksandra je članica Savetodavnog odbora Kraljevske ambasade Norveške, Upravnog odbora Trag fondacije i Autonomnog ženskog centra, kao i aktivna članica UN Globalnog dogovora u Srbiji.

 

Aleksandra je takođe i autorka i/ili koautorka više publikacija koje se tiču organizacionog razvoja, rada u lokalnoj zajednici i lokalne filantropije.

Oblasti ekspertize:

Izgradnja kapaciteta

  • opšti organizacioni razvoj, uključujući strategiju organizacije i razvoj ljudskih resursa
  • prikupljanje sredstava (lokalno i od stranih donatora)
  • upravljanje i implementacija projekata
  • procena uspešnosti projekata (evaluacija)

Tematske oblasti

  • razvoj lokalne filantropije
  • saradnja i partnerstvo sa institucijama
  • socijalna inkluzija i jednake mogućnosti
  • uključivanje građana