Biljana Dakić Đorđević

izvršna direktorka Trag fondacije

Biljana Dakić Đorđević je izvršna direktorka Trag fondacije od novembra 2014. godine. U civilnom sektoru je profesionalno angažovana duže od 15 godina, sa kompetencijama u vezi sa prikupljanjem sredstava i izgradnjom partnerstava, planiranjem i upravljanjem programima, kao i saradnjom sa javnim sektorom. U Balkanskom fondu za demokratiju (BTD), projektu Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država rukovodila je programom dodele grantova organizacijama civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana. Kao dugogodišnja direktorka razvoja Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPE), doprinela je osmišljavanju brojnih programa posvećenih obrazovanju i jačanju kapaciteta lidera u političkoj i javnoj sferi. Pored znanja u navedenim oblastima, Biljana je naročito zainteresovana za pitanja koja se tiču prava žena i jačanja učešća građana u procesima odlučivanja. Članica je Upravnog odbora Globalnog dogovora UN u Srbiji i posvećena razvoju filantropske inicijative DobroČiniTi pri Fondaciji Katalist.

Članci mentora:

Trenutno nema blogova ovog mentora