Đorđe Krivokapić

docent na Fakultetu Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu i programski direktor SHARE Fondacije

Đorđe Krivokapić je docent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i programski direktor SHARE Fondacije. Po obrazovanju pravnik, za fokus primarnog profesionalnog i naučnog interesovanja izabrao je međusobni uticaj savremenog društva i tehnologije. Već neko vreme pokušava da završi svoju doktorsku tezu na temu „Sukob zakona i nadležnosti koji proizlazi iz povrede reputacije putem Interneta“.

Članci mentora:

Trenutno nema blogova ovog mentora