Marko Radenković

generalni menadžer Nove Iskre, član SO platforme Social Innovation Lab i projekta Kreativno mentorstvo, jedan od osnivača umetničke kolekcije Side Effects

Marko Radenković, generalni menadžer Dizajn inkubatora Nova Iskra, diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Odsek za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi. Tokom svoje profesionalne karijere Marko je radio na velikom broju projekata u okviru menadžmenta i produkcije – od pozorišta, umetnosti i drugih kulturnih manifestacija, programa i festivala do video i filmske produkcije.

Od 2011. usredsređuje se isključivo na razvoj Dizajn inkubatora NOVA ISKRA i zajedno sa ostatkom tima učestvuje u svim razvojnim projektima platforme. Od osnivanja Nove Iskre njegov glavni profesionalni fokus je usko povezano sa misijom NI – razvijanje potencijala kreativne industrije, lokalno i regionalno, intersektorske saradnje, naročito između privatnog i javnog sektora, kreativnog i umetničkog preduzetništva, socijalnih preduzeća.

Član je Advisory Board-a platforme Social Innovation Lab, kao i projekta Kreativno mentorstvo, a takođe je i jedan jedan od osnivača umetničke kolekcije Side Effects.

Članci mentora:

Trenutno nema blogova ovog mentora