Natalija Simović

menadžerka regionalnog programa Osnaživanje ženskih organizacija i pokreta za borbu protiv nasilja nad ženama u Trag fondaciji

Natalija Simović je menadžerka regionalnog programa Osnaživanje ženskih organizacija i pokreta za borbu protiv nasilja nad ženama u Trag fondaciji. Ima skoro 10 godina iskustva u radu organizacija civilnog društva u Srbiji, uglavnom u Trag fondaciji, gde je zadužena za programe donacija i izgradnje kapaciteta, poput Socijalne tranzicije – programa podrške organizacijama pružaocima socijalnih usluga, kao i za programe razvoja lokalne filantropije. Natalija je sertifikovana trenerica za fandrejzing Resource Alliance -a i autorka istraživanja i tekstova o filantropiji i društvenom kapitalu, kao član Društva za filantropiju na CUNY , Njujork. Van Trag fondacije, bila je uključena u nekoliko inicijativa za organizovanje zajednice.

Članci mentora:

Trenutno nema blogova ovog mentora