Sreten Vranić

Startup specijalista, inovator, mentor i društveni preduzetnik

Sreten je šef odeljenje za socijalno bankarstvo Erste Banke. Specijalizovan je za rad sa startup kompanijama i socijalnim preduzećima. Osim osnovnog posla, angažovan je kao mentor na više preduzetničkih progama. Tokom poslovne karijere vodio je i dva sopstvena biznisa. Nekoliko godina je radio u SAD, a određeno vreme proveo je i u Kini na poslovima međunarodne trgovine. Diplomirani je ekonomista – smer trgovina, a dodatno se specijalizovao u Evropi za organizacionu terapiju, bankarstvo i finansije. Veruje da Srbija ima izvanredan preduzetnički potencijal i da menjanjem sebe menjamo svet oko sebe. Sa svojom porodicom živim i radi u Novom Sadu.

Članci mentora:

Trenutno nema blogova ovog mentora