Vladimir Jovanović

samostalni stručni saradnik za razvoj socijalnog bankarstva Erste Banke

Vladimir Jovanović je zaposlen u Odeljenju za socijalno bankarstvo Erste banke kao stručni saradnik od septembra 2017. Specijalizovan je za rad sa startup kompanijama, socijalnim preduzećima i organizacijama civilnog društva. Diplomirani je inženjer menadžmenta i ima preko 10 godina iskustva kako u bankarskom sektoru, tako i radu na unapređenju regulatornog okvira koji se tiče finansijskog sektora Srbije i unapređenju poslovanja malih biznisa kroz različite aktivnosti i inicijative. Pored redovnog zaposlenja je aktivan kao mentor u različitim programima podrške, a posebno je posvećen proizvodnim preduzećima u ranoj fazi poslovanja i njihovim finansijskim aspektima. Smatra da je prijateljski i profesionalan odnos sa klijentima jedan od ključnih elemenata uspeha. Ponosan muž i otac četvoro dece, radi u Beogradu i živi u Pančevu.

Članci mentora:

Trenutno nema blogova ovog mentora